Spomenik kulture

Nušićeva 27, Stari grad

link na mapu

Kuća inženjera Jovana Smederevca podignuta je 1901. godine prema planovima vlasnika. Koncipirana kao ugaoni objekat dvojne namene, sa uskim pročeljem naglašenim kubetom, zgrada se svojim prostornim rešenjem vezuje za akademsku tradiciju. Akademski pristup prisutan je i u oblikovanju simetrično raščlanjenih fasada s naglašenom horizontalnom podelom zidnog platna. Osobenost objekta predstavlja njegova secesijska plastična dekoracija, koja ga čini jednim od prvih primera prodora novih stilskih tendencija u arhitekturi Beograda. Secesijskom dekoracijom su oživljene slobodne zidne površine sprata, a čeona fasada je naglašena isturenim balkonom sa ogradom od kovanog gvoždja, takodje karakterističnim elementom dekorativnog jezika secesije.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 660/1 od 15.7.1966.