Kuća Josifa Šojatau Beogradu građena je od 1926. do 1927. godine prema projektu istaknutog arhitekte moderniste Milana Zlokovića.