Spomenik kulture

Svetogorska 32, Stari grad

link na mapu

Kuća je podignuta izmedju 1897. i 1899. godine i u funkcionalno prostornom sklopu predstavlja reprezentativni vid stanovanja gradjanske klase. Dr Stanoje Stanojević (1874-1937), istoričar, član SANU-a, dugogodišnji profesor Beogradskog univerziteta, urednik prve naše savremene enciklopedije i jedan od osnivača „Politike“, živeo je i radio u ovoj kući od 1904. do 1937. godine. Studirao je istoriju u Beču kod Konstantina Jirečeka i Vatroslava Jagića. Doktorirao je 1896. godine u Beču. Bio je sledbenik Ilariona Ruvarca i njegove kritičke istorijske škole. Spada u prvi naraštaj evropski naučno obrazovanih istoričara, široke kulture i intresovanja i opsežnih znanja. Osnovna orijentacija bila mu je srednjovekovna istorija Srbije i srpskih zemalja. Bio je jedan od utemeljivača vizantoloških studija u Srba. Bibliografija radova Stanoja Stanojevića broji preko šesto bibliografskih jedinica. Najvažnija njegova dela su: „Vizantija i Srbi“ i „Istorija srpskog naroda“. Posebno je zaslužan kao urednik prve „Narodne enciklopedije srpsko-hrvatsko-slovenačke“. Organizovao je i inicirao osnivanje istorijskih društava. Bio je dopisni član akademija nauka u Bukureštu, Pragu i Minhenu.

Službeni list grada Beograda br. 23/84