Spomenik kulture

Takovska 37, Stari grad

link na mapu

Kuća u kojoj je od 1912. godine živeo i radio Filip Filipović, jedan od najistaknutijih predratnih revolucionara i osnivača Socijalističke radničke partije Jugoslavije, sagradjena je krajem HIH ili početkom HH veka. Po svojoj koncepciji pripada tipu dvojnih kuća, kakve su podizane na nekadašnjoj periferiji grada. Isključiva vrednost objekta je uspomena na Filipa Filipovića, koji je svoje životno i revolucionarno delo utkao u istoriju Partije i radničkog pokreta, kako na polju teorijske misli i tumačenja ideja komunističkog pokreta, tako i kao osnivač i dugogodišnji rukovodilac Socijalističke radničke partije Jugoslavije.

Službeni list grada Beograda br. 23/84