Spomenik kulture

Simina 14, Stari grad

link na mapu

U kući koja je podignuta osamdesetih godina XIX veka, dr Lazar Paču (1855-1915) živeo je od 1890. do 1915. godine. Lazar Paču studirao je medicinu i proučavao ekonomske i finansijske nauke u Cirihu, gde se pridružio studentskom kružoku pod uticajem Bakunjinovih ideja. Sa Perom Todorovićem pokrenuo je socijalistički časopis „Straža“ (1877-1879) u Novom Sadu. Po završetku medicine u Berlinu, bio je opštinski lekar u Beogradu, a zatim upravnik Državnih monopola, član Državnog saveta i jedan od najuticajnijih članova Glavnog odbora Radikalne stranke. Kao ministar finansija uticao je na reorganizaciju finansijske službe u Srbiji i na sklapanje niza zajmova u Francuskoj, za naoružanje i izgradnju železnica. U odsustvu Nikole Pašića, Pačuu je, kao zastupniku ministra spoljnih poslova, uručen austro-ugarski ultimatum Srbiji 23. jula 1914. godine. Kuća dr Pačua u funkcionalnom i prostornom sklopu predstavlja reprezentativan tip kuće sa kraja XIX veka.

Službeni list grada Beograda br. 23/84