Kuća slikarskog para Bete i Riste Vukanović sagrađena je 1901. godine prema projektu arhitekte Milana Kapetanovića, kao ugaona vila sa vrtom.