Spomenik kulture

Pariska 9, Stari grad

link na mapu

Pod nazivom „Narodna gostionica“, hotel „Nacional“ je otvoren 1869. godine na mestu ranijeg objekta ugostiteljske namene. Ulične fasade, uz Parisku i ulicu Velike stepenice, oblikovane su u duhu akademizma sa primenom elemenata neorenesanse u obradi detalja. Uravnoteženost masa postignuta je simetričnim rasporedom otvora i naglašenom horizontalnom podelom etaža podeonim vencima. Fasada prema Pariskoj ulici oživljena je središnjim plitkim rizalitom koji se u zoni krova završava atikom sa dva bočna ukrasa u vidu vaza, na kojoj je verovatno bilo ispisano ime hotela. Hotel „Nacional“ pripada grupi tzv. „kalemegdanskih hotela“ na graničnom prostoru izmedju varoši i vojne tvrdjave, koji su podizani neposredno posle oslobadjanja srpskih gradova 1867. godine. Ovaj hotel predstavlja značajan primer objekta koji je u trajanju od jednog veka očuvao kontinuitet javne namene.

Službeni list grada Beograda br. 23/84