Skip to Content

Blog Archives

Hotel „Nacional“

Pod nazivom „Narodna gostionica“, hotel „Nacional“ je otvoren 1869. godine na mestu ranijeg objekta ugostiteljske namene.

0 Continue Reading →

Hotel „Nacional“

Narodna gostionica, kasnije hotel „Nacional“, podignuta 1868, pripadala je grupi „kalemegdanskih hotela“ koji su gradjeni i otvarani nakon predaje gradova Srbima 1867.

0 Continue Reading →