Spomenik kulture

Radnička 3 i 3a, Čukarica

link na mapu

Fabrika šećera je prvi objekat ove vrste u Beogradu. Izgradjena je izmedju 1899-1901. godine kada je počela sa radom. Investitor je bilo akcionarsko društvo iz Nemačke, sa stranim kapitalom. Imala je mašinsku halu, sušaru, činovničke stanove i zgradu za radnike. Kao deo industrijskog kompleksa u predelu Čukarice, Fabrika šećera je postala jedan od centara sindikalne aktivnosti i okupljanja radnika u vreme najačeg delovanja Socijaldemokratske partije Srbije. Fabrika je postala poznata naročito po štrajku iz 1907. godine kada su, po nalogu Državnog saveta, intervenisale policija i vojska. U okviru rekonstrukcija u medjuratnom i posleratnom periodu ugradjene su nove mašine i dogradjen izvestan broj objekata. Ove dogradnje dovele su do odredjenih promena u prvobitnoj arhitektonskoj kompoziciji kompleksa. U okviru kompleksa Fabrike nalaze se objekti: mašinska hala, sušara, činovnički stanovi, zgrada direkcije, zgrada sa radničkim stanovima. Sa stanovišta arhitektonskih vrednosti, pomenuti objekti predstavljaju standardne primere industrijske arhitekture sa kraja XIX veka u severnoj i srednjoj Evropi. Svojom arhitekturom izdvaja se centralni objekat, mašinska hala, koji je gradjen u fugovanoj opeci, sa karakterističnim bogen-frizom ispod krova.

Službeni list grada Beograda br. 23/84