Arheološko nalazište

Ledine u Žarkovu, Čukarica

link na mapu

Tokom 1947. i 1948. godine vršena su arheološka istraživanja na lokalitetu Ledine u Žarkovu, koji se nalazi iznad Belih voda. Ovim istraživanjima konstatovani su ostaci većeg neolitskog naselja u okviru kog se može izdvojiti nekoliko horizonata stanovanja, zastupljenih tokom vinčansko-tordoške i vinčansko-pločničke faze neolita. Obilje pokretnog arheološkog materijala, keramike, statueta, artefakata od kostiju, ostaci pravougaonih kuća, zemunica za stanovanje i jama za ostave, pokazuje kontinuirani napredak i razvoj ovog naselja. Debljina kulturnog sloja na ovom lokalitetu iznosi oko 4.5 m, a nalazi pokazuju da je naselje nastalo kasnije od Vinče. Neolitsko naselje u Žarkovu, svojim izrazito očuvanim kulturnim slojem i ostacima arhitektonskih objekata, uz Vinču i Banjicu, predstavlja značajan lokalitet za proučavanje neolitskog doba na teritoriji Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS
br. 378/47 od 20.10.1947.