Spomenik kulture

Cara Dušana 13, Stari grad

link na mapu

Društvo svetog Save, osnovano 1886. godine sa zadatkom da „širi prosvetu i nacionalno osećanje u narodu“, podiglo je 1890. godine zgradu Doma svetog Save, namenjenu smeštanju uprave i institucija ovog društva. Izrada projekta bila je poverena arhitekti Jovanu Ilkiću. Iako je opšta koncepcija zgrade i simetrična kompozicija njene glavne fasade zasnovana na akademskim principima, fasada je oblikovana u duhu romantizma, sa elementima renesanse i neovizantijskog stila. Ravno komponovano fasadno platno akcentovano je središnjim plitkim rizalitom, koji se u zoni krova završava atikom sa piramidalnom kupolom. Prozorski otvori spratova, oblikovani kao bifore sa lukovima, oslanjaju se na kordonske vence, dajući romantičarsku notu celoj fasadi. Grbove srpskih zemalja, koji se nalaze u lunetama iznad prozora prvog sprata, izradio je likorezac Jovan Hajnrih Noken prema crtežima slikara Djoke Jovanovića.Sa izvesnim izmenama u izgledu gornjeg dela glavne fasade, 1923. godine zgradi je dogradjen treći sprat, prema projektu arhitekte Petra Bajalovića. Po svom volumenu i arhitektonskim karakteristikama, zgrada Doma svetog Save bila je najveća i najlepša zgrada u dunavskom kraju Beograda.

Službeni list grada Beograda br. 4/83