Društvo svetog Save, osnovano 1886. godine sa zadatkom da „širi prosvetu i nacionalno osećanje u narodu“, podiglo je 1890. godine zgradu Doma svetog Save, namenjenu smeštanju uprave i institucija ovog društva.