Spomenik kulture

Kosančićev venac 22, Stari grad

link na mapu

Kuća čuvenog srpskog matematičara Mihaila Petrovića Alasa podignuta je 1910. godine po planovima arhitekte Petra Bajalovića. Spratna zgrada oblikovana je na tradicionalan način, dok je glavna fasada koncipirana u skladu sa zahtevima arhitekture početka XX veka, oživljena kombinacijom secesijskih floralnih motiva i elementima srpsko-vizantijskog stila u vidu šahovskog polja. Na fasadi se izdvaja bočno postavljen rizalit s lučno oblikovanim portalom, iznad koga je balkon sa ogradom od kovanog gvoždja, nadvišen trougaonim zabatom. Mihailo Petrović Alas (1868-1943) jedno je od najznačajnijih imena srpske nauke. Bio je profesor Beogradskog univerziteta, akademik, teoretičar i istraživač, pisac velikog broja naučnih radova, putopisa i studija o ribarstvu. NJegovim zalaganjem u nastavni sistem obrazovanja u Srbiji uveden je napredni naučno-istraživački metod. U svojoj kući na Kosančićevom vencu Mika Alas proveo je gotovo ceo svoj životni i radni vek.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 924/3 od 26.12.1966.