Spomenik kulture

11. oktobra, Bečmen, Surčin

link na mapu

Najstarija poznata crkva u Bečmenu pominje se u ugovoru za izgradnju nove crkve, sklopljenom 30. aprila 1809. godine izmedju Opštine Bečmen i zidarskog majstora iz Sremske Mitrovice Franca Ebela i cimermana Antona Vajsa. Današnja crkva u Bečmenu podignuta je 1845. godine i posvećena Svetom Savi, arhiepiskopu srpskom. Koncipirana je kao jednobrodna barokna gradjevina sa elementima klasicizma. To je relativno mala, skladna crkva, sa jednom polukružnom apsidom na istočnom i trospratnim zvonikom na zapadnom delu. Ikonostas koji je nastao za vreme zidanja crkve nije očuvan. Ikone su radjene uljem na platnu kaširanom na dasci. Oltarska pregrada je jednostavnog konstruktivnog sklopa, relativno solidne zanatske izrade, sa fino rezbarenim i bojenim ukrasima.

Službeni glasnik RS br. 5/00