Spomenik kulture

Surčin

link na mapu

Crkva je podignuta na mestu starije drvene crkve, 1777. godine, u baroknom stilu, kao jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom, pripratom i visokim zvonikom. Barokni pozlaćeni ikonostas izradio je 1801. godine poznati novosadski drvorezac, Marko Vujatović. Ikone koje ukrašavaju ikonostas (ukupno 37) naslikao je 1807-1809. godine najpoznatiji karlovački slikar onoga vremena, Stefan Gavrilović, dok je zidne kompozicije izveo 1811. godine istaknuti slikar Konstantin Pantelić. Pored dragocenih umetničkih dela ovih stvaralaca čija su ostvarenja ušla u istoriju srpske likovne umetnosti XVIII i XIX veka, crkva u Surčinu poseduje knjiško-arhivske predmete od nesumnjivog kulturno-istorijskog značaja (crkvenu arhivu sa dokumentima od 1785. do 1859. godine, zatim matične knjige rodjenih, venčanih i umrlih od 1766. do danas, kao i niz štampanih knjiga iz XVIII i XIX veka). Osim toga, cela crkvena porta sa ogradom, objektima i spomenicima u njoj, poseduje kulturno-istorijsku, memorijalnu i prostornu vrednost.

Crkva Svete Petke predstavlja i jednu od glavnih urbanističko-prostornih dominanti naselja. U širem smislu, ona je svedočanstvo ekonomskih, društvenih i kulturnih prilika u kojima je živelo srpsko stanovništvo u Sremu u XVIII veku.

Službeni list grada Beograda br. 23/84