Crkva je podignuta na mestu starije drvene crkve, 1777. godine, u baroknom stilu, kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, pripratom i visokim zvonikom.