Spomenik kulture od velikog značaja

Miloša Obrenovića 184, Obrenovac

link na mapu

Zgrada Česnog doma porodice Mihailović osnove je izduženog pravougaonika s dvoslivnim krovom. Sastoji se od prizemlja i podruma ispod jednog dela zgrade. Zidana je u drvenom bondruku sa ispunom od opeke. Krov je dvoslivan sa konstrukcijom od drvenih rogova i greda i pokrivačem od biber crepa. Kao odraz jedne epohe odredjene društvenim i ekonomskim uslovima, ovaj objekat predstavlja sastavni deo obrenovačke čaršije. Podignut na početku XIX veka, u vreme formiranja čaršije kao trgovačkog centra, on izražava težnje, ukus i potrebe trgovačkog staleža Obrenovca u prvoj fazi njegovog razvoja. Kako je trgovački stalež bio nosilac ekonomskog, društvenog i kulturnog prosperiteta naselja kroz čitav XIX vek, to i Česni dom trgovca Dimitrija Mihailovića predstavlja izraz najviših stremljenja u arhitekturi varošice s početka XIX veka.

Službeni glasnik SRS br. 14/79