Spomenik kulture

Orašac, Obrenovac

link na mapu

Crkva je podignuta u razdoblju 1816-1818. godine kao parohijska crkva. Vremenom je oko crkve formirano seosko groblje, a crkva je postala grobljanska kapela. U opštem spoljnom izgledu ne razlikuje se od stambenih brvnara, osim izduženim arhitektonskim telom i krstovima na oba kraja slemena četvoroslivnog krova. Gradjena je od hrastovih talpi s temeljima od opeke. Krovni pokrivač je noviji, od biber crepa. Obrada konstruktivnog dela je bezornamentalna, dosta gruba. Prepravkom izvršenom 1922. godine crkva je izgubila prvobitni karakter. Pokretni fond, predmeti iz oblasti slikarstva i zanatstva, nestao je većim delom u vreme gradnje i prepravke crkve. Delove starog ikonostasa i pojedinačne ikone radili su ikonopisci Jeremija Mihailović, Nikola Jovanović i nepoznati zograf iz prve polovine XIX veka. Porušena je 80-ih godina prošlog veka i na njenom mestu je sazidana nova nešto manjeg gabarita.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 654/5 od 22.12.1965.