Zgrada Česnog doma porodice Mihailović osnove je izduženog pravougaonika s dvoslivnim krovom. Sastoji se od prizemlja i podruma ispod jednog dela zgrade. Zidana je u drvenom bondruku sa ispunom od opeke.