Na naslovnoj strani šesnaestog broja časopisa Nasledje, koji je izašao iz štampe u novembru 2015. godine, je portal zgrade u Vlajkovićevoj broj 4. Rad o Ulaznim portalima i holovima stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941) govori o ekspanziji izgradnje stambene arhitekture medjuratnog Beograda. Osim naročite pažnje koju su arhitekti posvećivali tretiranju pročelja, veliki značaj je pridavan i rešavanju ulaznih portala i holova, koji su pružali informaciju o kvalitetu stanovanja u zgradi. Na osnovu istraživanja izvedena je odredjena klasifikacija portala i ulaznih holova. U članku Bara Venecija i Savamala: železnica i grad su analizirani planovi i projekti za razvoj železničke mreže u Beogradu, izradjeni u periodu izmedju dva svetska rata, kao i ponašanje ključnih aktera koji su bili nadležni za njihovu realizaciju. Prikazan je proces formiranja beogradskog železničkog čvora i njegov uticaj na priobalje Beograda, a posebno na prostor Bare Venecije i Savamale, danas nazivan i Beograd na vodi. Novi broj donosi i rad o zdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, jednom od najreprezentativnijih objekata izvedenih u duhu secesije i francuskog dekorativizma beogradske arhitekture. U radu Program za vodjenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara je predstavljena aplikacija za evidentiranje i sistematizaciju digitalne fotodokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Journal Heritage XVI

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, Bara Venecija i Savamala: železnica i grad
MARINA PAVLOVIĆ, Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti
VLADANA PUTNIK, Ulazni portali i holovi stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941)
MARKO STOJANOVIĆ, Antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu arhitekte Milorada Pantovića

ISTRAŽIVANJA
IRENA KOLAJ RISTANOVIĆ, Iz zaostavštine kapetana Jovana Veljkovića (1798–1874) Povodom dve stotine godina od osnivanja Knjaževske kancelarije
MILICA MADjANOVIĆ, Prilog proučavanju beogradskog opusa Nikolaja Petroviča Krasnova (1922–1939)

KONZERVATORSKI PRISTUP
SNEŽANA NEGOVANOVIĆ I BRANISLAV TOMIĆ, Program za vodjenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara
SVETLANA PEROVIĆ IVOVIĆ, Zaštita arhitektonskih arhivskih dokumenata

IZGUBLjENA BAŠTINA
NADA ŽIVKOVIĆ, Stara varoška kuća u Obrenovcu

GRADjA
NENAD LUKIĆ, Parna pivara „Ignjat Bajloni i sinovi“ 1888–1946.
ANA SIBINOVIĆ, Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Mladenovcu
OLGA LATINČIĆ, Prilozi biografijama ruskih arhitekata-graditelja Beograda

PRIKAZI
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda
NENAD LAJBENŠPERGER, Prikaz V konferencije i zbornika radova: Javni spomenici i spomen-obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav
TIJANA BORIĆ, Prikaz knjige: Umetnička topografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 2014.
MIODRAG FERENČAK, Konkurs za Beograd i San o gradu