Urednik:Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015


Šesta u nizu konferencija o kulturnom nasledju pod nazivom Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model, održana je 12.11.2015.godine u prostorijama  Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Cilj Konferencije je  da se sagledaju i preispitaju dosadašnji stručni stavovi o značaju očuvanja posleratne arhitekture i urbanizma. Cilj je, takodje, i formiranje  čvrstog referentnog okvira za definisanje nove politike zaštite i revalorizaciju materijalnog kulturnog nasledja  zasnovanog na vremenskoj distanci, kulturno-istorijskoj i socio-antropološkoj analizi, dokumentovanosti i kriterijumima koji se tiču arhitektonskog i urbanističkog kvaliteta, idejne i tehničke inovativnosti i samosvojnosti dela.

Radovi su podeljeni na četiri tematske oblasti :

–          arhitektura i urbanizam kao svedoci vremena
–          Novi Beograd – od ideje do ostvarenja
–          očuvanje i zaštita posleratnog graditeljstva – stav ili interes
–          prezentacija posleratne arhitekture

Na Konferenciji je predstavljen i Zbornik radova koji prati  njen koncept  i predstavlja radove prema zadatim tematskim oblastima.

preuzmi PDF izdanje