Ovogodišnja skupština Društva konzervatora Srbije održana je 22. juna u Beogradu, u velikoj sali Muzeja istorije Jugoslavije. Društvo konzervatora Srbije kao strukovno udruženje koje okuplja stručnjake iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, svesno aktuelnosti trenutka, ovogodišnju Skupštinu posvetilo je temi „Budućnost očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa u kontekstu izrade novog zakona“. Ona je obrađena izlaganjima stručnjaka iz oblasti zaštite, a obuhvatila je iskustva iz regiona, odgovornost prema nasleđu, prilagođavanje potrebama specifičnih zahteva u zaštiti kulturnih dobara, preporuke za izradu budućih propisa koji bi doprineli primeni Zakona o kulturnim dobrima, značaj jedinstvenog formata meta podataka za opisivanje i dokumentovanje kulturnog nasleđa, umrežavanje, primenu međunarodnih konvencija, problem uvođenja licenci za arhitekte – konzervatore i/ili za sve druge struke iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa kao i stanje odnosno mogućnost boljeg obrazovanja arhitekata iz oblasti očuvanja i zaštite graditeljskog nasleđa.

Aleksandra Šević, arhitekta konzervator, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uzela je učešće na ovogodišnjoj Skupštini izlaganjem na temu „Zakon o planiranju i izgradnji – učešće konzervatora u sprovođenju mera tehničke zaštite“. Izlaganjem je skrenula pažnju na to da najnovija zakonska regulativa koja definiše poslove vezane za planiranje, građenje i izvođenje radova na objektima definisana kroz Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji u pojedinim odredbama ograničava ili potpuno onemogućava primenu osnovnih načela zaštite kulturnog nasleđa kao neobnovljivog resursa što bi u primeni moglo da dovede do nepopravljive štete.

U diskusiji koja je imala za cilj da prisutni stručnjaci izlože svoje stavove i predloge na izložene teme, a pre svega da da doprinos najavljenoj izradi novog Zakona o nepokretnom kulturnom nasleđu aktivno su učestvovali stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, čime su još jednom pokazali zainteresovanost da svojim stavom doprinesu rešavanju velikog broja problema sa kojima se služba zaštite u ovom trenutku suočava.

Mizej istorije Jugoslavije je kao domaćin organizovao uz stručno vođenje obilazak izložbe „Umetnost kao otpor fašizmu“ i Kuće cveća.