U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanova kulture od nacionalnog značaja radi na prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasledja Beograda, kroz izdavanje časopisa, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima.

Sa početkom nove školske 2015/2016 godine  započet i novi ciklus predavanja i održana radionica pod nazivom „Nasledje za decu“ u  OŠ „Isidora Sekulić“.

Predavanja  o spomenicima kulture grada Beograda predstavljaju aktivnost Zavoda u oblasti edukacije učenika nižih razreda osnove škole. U formi interaktivne prezentacije  biće reči o delatnosti Zavoda sa ciljem proširivanja znanja i uspostavljanja odnosa prema kulturnom nasledju Beograda kao vrednosti koju treba čuvati. Prezentaciju i predavanja će držati etnolog i dokumentarista Zavoda u saradnji sa školskim pedagozima i učiteljima.

Kao svojevrsna dopuna nastavnim planovima i programima kroz van nastavne aktivnosti a kao važan segment opšteg obrazovanja učenika  predavanje je održano dana 10.09.2015. godine sa početkom u 10:30 časova.