Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2015

Aleksandra Vrzić

arhitekta mlađi stučni saradnik

Godina rođenja: 1981.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
aleksandra.vrzic@beogradskonasledje.rs

 

 

Radno iskustvo:

 • Od 2011. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Projekti:

 • Projekat tekućeg održavanja zgarde Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan Gornji grad br.14, Beograd, 2018. godina, odgovorni projektant (izvedeno)
 • Idejni projekat sanacije i restauracije objekta Školskog paviljona astronomske opservatorije, Volgina br.7, Beograd, 2017. godina, odgovorni projektant
 • Projekat restauracije fasada zgrade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan Gornji grad br.14, Beograd, 2016. godina, glavni i odgovorni projektant
 • Projekat restauracije i rekonstrukcije fasada objekata Knez Mihailova br.20 i Čika Ljubina br.9, Beograd, 2016. godina, projektant saradnik
 • Projekat restauracije uličnih fasada stambeno – poslovnog objekta na uglu ulica Cara Uroša br.19 i Gospodar Jevremove br.6 u Beogradu, godina, glavni i odgovorni projektant (izvedeno)
 • Projekat restauracije fasada objekta ruskog arhitekte Grigorija Samojlova u Dositejevoj br.43 u Beogradu, 2015. godina, glavni i odgovorni projektant (izvedeno)
 • Idejno rešenje rekonstrukcije Cvetnog trga u Beogradu, 2014. godine, projektant
 • Projekat restauracije fasada objekta dečije bolnice u Gundulićevoj br.33 u Zemunu, 2013. godina, projektant saradnik
 • Idejno rešenja uređenja kompleksa spomenika despota Stefana Lazarevića u Crkvinama, 2013. godina, projektant saradnik
 • Projekat restauracije fasada objekta u Balkanskoj br.7 u Beogradu, 2012. godina, projektant saradnik
 • Restauracija i prezentacija ostataka ,,Proloma“ Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave, 2012. godine, projektant saradnik

 


 

Nadzori (odabrano):

 • Rskonstrukcija ulaznog punkta Muzeja istorije Jugoslavije, Mike Jankovića br.6
 • Restauracija fasada i kupole objekta na uglu ulica Pop Lukine br.6 i Fruškogorske br.1
 • Restauracija fasada objekta u ulici Zadarska br.2
 • Restauracija fasada objekta na uglu ulica Zadarska br.1 i Kosančićev venac br.2
 • Restauracija fasada objekta u Dositejevoj br.43 na Gundulićevom vencu
 • Centralni dom Vojske Srbije, Francuska br.2, konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na popravci krova, atmosferske kanalizacije i gromobranske instalacije
 • Rekonstrukcija parka – skvera između ulica Venizelosove, Vojvode Dobrnjca i Carigradske
 • Restauracija objekta Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije u Resavskoj br.51

Ostalo:

 • Analiza javnih spomenika i spomen obeležja na teritoriji grada Beograda, opštine Stari Grad, Vračar i Savski venac
 • Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu: PaPs – Public Art & Public Space, Interdisciplinarni projekat umetničkog dizajna urbanih javnih prostora: Ekspertska studija prostorne provere užeg gradskog jezgra Užica za potrebe umetničke produkcije u javnom prostoru, 2006 – 2007
 • Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu: PaPs – Public Art & Public Space i stručni tim opštine Stari Grad, Međunarodni interdisciplinarni projekat umetničkog dizajna urbanih javnih prostora: Prostorna revizija Sremske ulice u Beogradu, 2006 – 2007

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Društva konzervatora Srbije
 • Član Inženjerske komore Srbije

Licence:

 • Licenca odgovornog projektanta

Jezik:            

 • Engleski

 

Ana Sibinović

viši konzervator

ana-sibinovicGodina rođenja: 1976.godine
Obrazovanje: diplomirani etnolog/antropolog

Radno iskustvo:

Reference:
Objavljeni radovi

 • Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije, serija kataloga spomenika kulture, 2016.god.
 • Prilog proučavanju šumadijske kuće na primeru kuće Milovanovića u Velikom Borku, Glasnik DKS 39, u saradnji sa R. Mrlješom
 • O narodnom graditeljstvu sa osnovcima Beograda, Glasnik DKS 39
 • Janićeva kafana, serija kataloga spomenika kulture, 2015.god.
 • Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Mladenovcu, Nasleđe XVI, 2015.god
 • saradnja sa osnovnim školama na teritoriji svih beogradskih opština u cilju edukacije osnovaca o spomeničkoj baštini Beograda u okviru projekta „Nasleđe za decu“, od 2014. godine
 • učešće u manifestaciji Dani evropske baštine 2014. godine
 • Spomenik palim ratnicima 1912 – 1918. u Mladenovcu, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2014.
 • Stara porodična kuća Aćimovića u Progaru, Nasleđe XIV, 2013.
 • Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2013.
 • Izmeštanje groblja u Vreocima na novoformirano groblje „ Lazarevac 2” u Šopiću, u saradnji sa N.Živković,Z.Simić,Z.Tucić, Glasnik DKS 37, 2012.
 • Manakova kuća, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2011.
 • Model zaštite i revitalitacije na području ugroženom ugljenokopom na teritoriji beogradske opštine Lazarevac, Zbornik radova IV Regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti, Banja Luka 2009.
 • Janjićeve mehane u Ostružnici, Rad sekcije etnologa u 2009. god, Izveštaj sa skuppštine u Negotinu, Glasnik DKS 34
 • Stara zadružna kuća Rankovića u Draževcu, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2009.
 • “Nasleđe i dijalog“- saradnja na pripremi CD-a i održavanju stručne konferencije

Izložbe:

 • Izložba „Multikulturni Beograd – spomeničko nasleđe“ saradnik na izložbi
 • Izložba „ Spomenici kulture viđeni očima dece“ – autor izložbe

Članstvo u strukovnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije – sekretar Sekcije etnologa od 2008. godine
 • Ikomos Srbija

Ostalo:

poznavanje engleskog i ruskog jezika

Svetlana Marković

Dušica Stevanović

arhitektonski tehničar, konzervator

Godina rođenja: 1959
Obrazovanje: diplomirani arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

od 1980. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Učešće u izradi Projekata restauracije i rekonstrukcije fasada (tehničko snimanje, tehnička obrada planova) objekata u Beogradu

Reference:
• Saborna crkva, ulica Sime Markovića br.3
• Zgrada Patrijaršije, ulica Sime Markovića br.6
• Zgrada Arhiva Srbije. ulica Karnedžijeva br.2
• Zgrada Narodnog pozorišta, ulica Francuska br.1-3
• Zgrada Narodnog muzeja, ulica Trg republike 1
• Zgrada Starog dvora, ulica Dragoslava Jovanovića br.2
• Zgrada Generalštaba, ulica Kneza Miloša br.33
• Zgrada Tehničkog fakulteta, ulica Bulevar revolucije br.73
• Palata ,,Sanu,,ulica Knez Mihailova br.35
• Zgrade u ulici Knez Mihailova br.46,48,50,52
• Igumanovljeva palata, ulica Terazije br. 31
• Muzej Vuka i Dositeja, ulica Gospodar Jevremova br.21
• Beogradska Zadruga, ulica Karađorđeva br.48
• Hotel „Ehcelsior“ -Kneza Miloša br.5
• Dom Jevrema Grujić, ulica Svetogorska br.17
• Beogradska tvrđava, bastion jedan
• Nikolajevska crkva u Zemunu, ulica Njegoševa br.43
• Hariševa kapela, ulica Grobljanska br.5
• Zgrada na Avijatičarskom trgu br.8, u Zemunu

Ostalo:

Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara koja uživaju status predhodne zaštite i mere njihove zaštite, saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

Aleksandra Ristanović

akademski vajar, stručni saradnik

Godina rođenja: 1972
Obrazovanje:
Radno iskustvo:

Aleksandar Gavović

arhitekta, stručni saradnik

Godina rođenja: 1978
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandar.gavovic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

od 2008. godine zaposlen u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

2007-2008. PMC Inženjering-u, Beograd na poziciji arhitekta konzervator, odgovorni izvođač radova na poslovima izvođenja radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrđave, i to na objektima:

 • Mračna kapija Donjeg grada Beogradske tvrdave;
 • Mala barutana Gornjeg grada Beogradske tvrđave;

 

2007. KOTO d.o.o., Beograd na poziciji arhitekta konzervator, izvođač radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrđave i to na objektima:

 • Stepenište kod crkve Sv. Petke u Donjem gradu Beogradske tvrđave;
 • Kralj kapija Beogradske tvrđave;
 • Južna kapija Jugoistočnog bedema Beogradske tvrđave;
 • Pešačka staza Jugozapadnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrđave;
 • Veliki Ravelin Gornjeg grada Beogradske tvrđave;
 • Bastiona I Jugoistočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrđave, faza I;
 • Severni bedem Donjeg grada Beogradske tvrđave;
 • Flankirajući bastion 2 Istočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrđave;

2006-2007. Hram Sv. Save na Vračaru, Beograd na poziciji arhitekta, pomoćnik glavnog arhitekte uređenja enterijera hrama i to na izradi tehničke dokumentacije enterijera hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu i izrada tenderske dokumentacije za izvođenje radova u enterijeru hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu;

Reference:

Projekti:

 • restauracija Bastiona I Jugoistočnog fronta Gomjeg grada Beogradske tvrđave, faza II;
 • restauracija Bastiona II Severoistočnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrđave, faza II;
 • restauracija i prezentacija ostataka ,,Proloma“ Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave;
 • restauracija Flankirajućeg polubastiona Jugoistočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrđave;
 • restauracija dve kompozicije „Igrali se konji vrani“ ispred glavnog ulaza u Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • rekonzervacija ostataka Južnog konaka manastira Pavlovac u selu Koraćica u opštini Mladenovac;
 • restauracija i prezentacija Kasnorimske grobnice u selu Brestovik u opštini Grocka;

Stručni, konzervatorski i projektantski nadzor:

 • Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu;
 • Crkva brvnara u Vraniću;
 • Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu;
 • Zgrada kasarne VII puka u Beogradu;
 • Zgrada ambasade Republike Turske u Beogradu;

OSTALO:

Član Društva konzervatora Srbije;
Govori Engleski jezik;
Licenca odgovornog projektanta 300 G468 08 i
licenca odgovornog izvođača radova 400 C885 08

Aleksandar Božović

viši konzervator

Godina rođenja: 1971
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo:

2005-2007 – JP „Beogradska tvrđava“
2007- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
aleksandar.bozovic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Izložbe:

 • Izložba „Memorijali prvog svetskog rata na teritoriji Beograda“, realizovana 2014. godine povodom obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata (autor izložbe).
 • Izložba „Spomenici kulture na prostoru Beogradske tvrđave“, realizovana 2010. godine u okviru proslave 50-te godišnjice od osnovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (koautor izložbe).
 • Izložba „Multikulturni Beograd – Spomeničko nasleđe“, 2011. godine (saradnik)
 • Izložba „Srpske palate u Trstu“, 2015. godine (saradnik)

Elborati za proglašenje spomenika kulture, elaborati

 • Elborati za proglašenje spomenika kulture (Sinagoga Sukat Šalom, Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu, Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu, Zgrada u ul. Resavska br. 18. u Beogradu)
 • Sistematska istraživanja fondova za izradu kataloga javnih spomenika i spomen obeležja na prostoru grada Beograda
 • Analiza kulturnog nasleđa: Zgrada Prvog parobrodarskog društva u Beogradu; Piloni mosta kralja Aleksandra I u Beogradu

Predavanja:

 • Predavanje „Arhitekta Momir Korunović“, u okviru izložbe „Graditelji – Arhitektura u Srbiji u 19. i 20. veku“, 2011. godine
 • Učešće u radionici Belgrade Public Spaces/Yacht Design, International Workshop at Belgrade, koja je održana od 24.09. do 02.10.2016. godine u organizaciji Fakulteta za umetnost i dizajn, Univetrziteta John Naisbitt i Scuole di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano, sa izlaganjem teme: Piloni mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića u Beogradu, održane 25. 09. 2016. godine.

Projekti:

 • Učešće u izradi elaborata i projekata za prostor Beogradske tvrđave (Istočno podgrađe i crkva Ružica, Veliko stepenište sa terasom na Savskom šetalištu, Vidin kapija, Istočno podgrađe, Damad Ali pašino turbe, Česma Mehmed paše Sokolovića, Malo stepenište na Savskom šetalištu parka Kalemegdan); kao i projekata Kajmakčalanska osmatračnica u Pionirskom parku, Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, Zgrada u Resavskoj 18 u Beogradu.

Ostalo:

 • Koordinator programa izdavačke delatnosti: katalozi spomenika kulture 2013, 2014, 2015, 2016. godine

Objavljeni radovi:  

 • Memorijali prvog svetskog rata na teritoriji Beograda, studija povodom izložbe održane u okviru obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata, 2014.
 • Heroizacija naroda i pojedinca – Memorijali prvog svetskog rata na području Beograda, Časopis Odbrana, specijalni prilog 112, 2014.
 • Kuća Marka Stojanovića, Pariska 15 u Beogradu, Nasleđe 2009.
 • Crkva Ružica u istočnom podgrađu Beogradske tvrđave, Nasleđe 2010.
 • Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu, Nasleđe 2013.
 • Zgrada u Resavskoj ulici broj 18 u Beogradu, Nasleđe 2016.
 • Manastir Fenek, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Manastir Rakovica, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Zgrada Patrijašije, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Narodna banka, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Sinagoga Sukat šalom, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Spomenik Pobednik, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Ratnički dom, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Spomenik Vuku Karadžiću, Katalog spomenika kulture, Beograd 20

Ostalo:
Strani jezici: engleski, italijanski
Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw
član Društva konzervatora Srbije