Spomenik kulture

Kralja Petra 11-13, Stari grad

link na mapu

Kuća trgovca Milorada Pavlovića podignuta je 1884. godine. Kuću čine dva objekta sa nezavisnim ulazima, ali pod zajedničkim krovom i jedinstveno obrađene fasade. Pretpostavlja se da je autor objekta arhitekta Jovan Ilkić. Trgovački karakter Ulice Kralja Petra uslovio je da u prizemlju budu trgovačke radnje, a na spratu po jedan reprezentativan stan. Fasada je akademski oblikovana. Nad rustičnim prizemljem nalazi se sprat čiji centralni motiv predstavljaju dekorativno obrađeni prislonjeni stupci sa atlantima koji nose izuzetno jak krovni venac. Po svojim osobenostima kuća Milorada Pavlovića pripada nevelikom broju reprezentativnih građanskih kuća Beograda s kraja XIX veka.

Službeni glasnik RS br.32/01