Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:katalog_KD

Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu

Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu je podignut između 1933. i 1935. godine prema projektu arhitekata Milana-Miše Manojlovića i Isaka Azriela.

Zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije

Zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije je podignuta 1969. godine, prema projektu arh. Petra Vulovića.

Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu podignuta je u periodu 1956–1960.

Zgrada „Progresa“ u Beogradu

Zgrada „Progresa“ je sagrađena u periodu 1993-1996. godine kao šestospratna poslovna zgrada, na mestu starijeg jednospratnog objekta koji je tokom Drugog svetskog rata oštećen, a čitavo krilo prema Knez Mihailovoj ulici srušeno.

Zgrada „Hempro” na Terazijama u Beogradu

Zgrada „Hempro” na Terazijama u Beogradu podignuta je 1956-1957. godine prema projektu arhitekte Alekseja Brkića, u ulici Terazije, centralnoj matrici trgovačko-poslovnog prostora Beograda.

Terazije u Beogradu

Formiranje prostorno kulturno-istorijske celine „Terazije“ započeto je početkom 19. veka kada je „urbanistička politika“ kneza Miloša Obrenovića izričito nalagala širenje Varoši van šanca prinudnim iseljavanjem srpskih trgovaca iz Savamale i parcelisanje prostora koji se protezao pravcem od nekadašnje Stambol kapije na Trgu Republike ka današnjoj Slaviji.

Spomenik Vasi Čarapiću u Beogradu

Spomenik Vasi Čarapiću u Beogradu je rad Radete Stankovića poznatog akademskog vajara, a predstavlja istaknutog borca iz Prvog srpskog ustanka, heroja bitke za oslobođenje Beograda 1806. godine u kojoj je i poginuo.

Područje uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu

Područje uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu je prostor koji je počeo da se razvija u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića kao državni, administrativni i vojni centar srpskog Beograda.

Istorijsko jezgro Beograda u Beogradu

Istorijsko jezgro Beograda predstavlja materijalno svedočanstvo grada dugo dva milenijuma.

Dom štampe u Beogradu

Dom štampe u Beogradu je podignut 1958-61. godine prema projektu arhitekte Ratomira Bogojevića i oblikovan u duhu savremene arhitekture.