Skip to Content

Category Archives: katalog_KD

Centralna zona Novog Beograda

Centralna zona Novog Beograda obuhvata devet blokova: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 i sastoji se iz dva dela: Celina A (blokovi 21, 22, 23) i Celina B (blokovi 28, 29 i 30), dok blokovi 24, 25 i 26 čine zaštićenu okolinu prostorne celine.

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću

Crkva Svetog Arhandjela Gavrila u Šopiću, sagradjena 1869. godine i smeštena u seoskom kraju poznatom pod nazivom Crkveno polje, predstavlja u istorijskom vrednovanju prostorni i gradjevinski okvir duhovnog, društvenog i kulturnog života naselja Šopić.

Kafana „Tri lista duvana“ izbrisan ne treba

Zgrada stambeno-poslovne namene na uglu ulica Bulevara kralja Aleksandra br.18 i Kneza Miloša je podignuta 1882. godine, a iste godine je Rešenjem Ministra unutrašnjih dela odobreno Kosti Lazareviću da može da otvori kafanu na svom placu.

Zgrada Treće beogradske gimanzije

Zgrada Treće muške gimnazije sagradjena je 1906. godine po projektu arhitekata Dragutina Djordjevića i Dušana Živanovića kao reprezentativna gradjevina po uzoru na najsavremenije objekte te vrste u Evropi.

Vozarev krst

Meseca marta 1847. godine, poznati beogradski knjižar i štampar, Gligorije Vozarević, podigao je na svojoj njivi na Vračaru drveni krst ukrašen ikonama.

Spomenik i groblje oslobodilaca Beograda 1806. godine

Karadjordjev park je autentično istorijsko mesto logora glavne ustaničke vojske i vojničkog groblja oslobodilaca Beograda pod Karadjordjem 1806. godine.

Socijalistički narodni dom

Zgrada Socijalističkog narodnog doma sagradjena je 1888. godine i pod nazivom „Sala mira“ svečano otvorena 1889. godine.

Narodna biblioteka Srbije

Narodna biblioteka Srbije gradjena je u periodu od 1966-1972. godine, prema projektu arhitekte Ive Kurtovića.

Muzička škola „Stanković“

Prvobitna kuća je podignuta devedesetih godina XIX veka kao prizemni stambeni objekat, a dozidana izmedju 1913. i 1914. godine po projektu arhitekte Petra Bajalovića.

Kuća vojvode Petra Bojovića

Kuća predstavlja istorijski spomenik vezan za jednog od najistaknutijih komandanata srpske vojske, vojvodu Petra Bojovića (1853-1945).