Spomenik kulture

Knez Mihailova 6, Trg Republike 5, Kolarčeva 2, Stari grad

link na mapu

Dom štampe u Beogradu je podignut 1958-61. godine prema projektu arhitekte Ratomira Bogojevića i oblikovan u duhu savremene arhitekture. U vreme gradjenja Dom štampe je predstavljao novinu u oblasti modelovanja poslovnih objekata kod nas. Slobodno tretirana osnova omogućila je formiranje funkcionalnog unutrašnjeg sklopa, u kojem su smešteni različiti kulturni i poslovni sadržaji. Fasada je komponovana u modularnom sistemu prozora, čija razmera i ritam stvaraju jedinstvenu polihromnu fasadu. Likovnim kvalitetima koji su postignuti studijom proporcijskih odnosa ovaj objekat je snažno uticao na graditelje mladje generacije. Smatra se najznačajnijim ostvarenjem u Bogojevićevom stvaralačkom opusu, što dobija dodatno na značaju imajući u vidu kratak životni i radni vek ovog autora. Po svom urbanističkom položaju i likovnoj strukturaciji predstavlja najznačajniji posleratni doprinos uobličenju Trga republike i zaokružuje ansambl reprezentativnih gradskih palata sa kojima čini vizuelno i estetsko jedinstvo. U istoriografiji srpske posleratne arhitekture Dom štampe je svrstan medju dela autentičnih arhitektonskih vrednosti, koja će snažno pokrenuti tokove arhitekture i prvu afirmaciju srpske arhitekture u širim razmerama. Delo je značajnih arhitektonskih i urbanističkih vrednosti, kao i autorsko ostvarenje. Kao zgrada gradjena za smeštaj Kulturnog centra Beograda i Saveza novinara, koji i dalje imaju svoje prostorije u objektu, delo je kulturno istorijskih vrednosti.

„Sl. glasnik RS“ br. 57/19