Skip to Content

Category Archives: katalog_KD

Kuća vajara Djordja Jovanovića

Kuća sa ateljeom u kojoj je živeo i radio vajar Djordje Jovanović podignuta je 1926. godine kao slobodnostojeća vila sa uredjenom baštom.

Kuća pukovnika Elezovića

Kuća pukovnika Elezovića je sagradjena 1927. godine prema projektu arhitekte Aleksandra Deroka, kao stambeni objekat za rentiranje.

Kuća Popovića

Kuća Popovića sagradjena je 1928. godine po projektu ovlašćenog gradjevinskog inženjera Dragoljuba A. Popovića za porodicu vojvode Vuka Vojina Popovića i njegovog brata Gligorija, člana Uprave grada Beograda.

Kuća arhitekte Momira Korunovića

Kuća arhitekte Momira Korunovića sagradjena je 1924. godine prema projektu samog arhitekte, kao prizemna porodična kuća sa potkrovljem.

Kuća Mihaila Popovića

Prizemna porodična kuća, izgradjena 1905. godine za sveštenika Mihaila Popovića, po projektu arhitekte Stojana Titelbaha.

Kuća Flašar

Kuća Flašar je sagradjena 1932. godine prema projektu arhitekte Milutina Borisavljevića.

Kuća braće Nikolić

Dvospratna stambena zgrada, čiji su vlasnici bili Jovan i Maksim Nikolić, predstavlja jedan od izuzetno malog broja sačuvanih objekata zidanih u srpsko-vizantijskom stilu.

Kuća Bogdana Gavrilovića

Kuća Bogdana Gavrilovića, nastavnika Velike škole, profesora Tehničkog i Filozofskog fakulteta, rektora Beogradskog univerziteta, akademika i predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, izgradjena je krajem 1898. ili početkom 1899. godine.

Kuća arhitekte Milana Zlokovića

Sopstvenu porodičnu kuću na Kotež-Neimaru arhitekta Milan Zloković je projektovao i sagradio 1927. godine.

Genčićeva kuća

Porodična kuća Djordja Genčića, koji je odigrao važnu ulogu u političkom životu Srbije u poslednjim decenijama XIX veka, podignuta je izmedju 1927. i 1929. godine, prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana.