Skip to Content

Category Archives: katalog_KD

Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika u Beogradu

Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika, gradjen je od sredine 1928. do sredine 1929. godine prema drugonagradjenom konkursnom projektu arhitekte Dimitrija M. Leka.

Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu

Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva (DDSG-a) u Beogradu je podignuta u periodu izmedju 1924. i 1926. godine.

Vila Šterić

Vila Šterić je podignuta 1933. godine kao stambena slobodnostojeća dvospratnica, G osnove, sazdana od formi kubičnih oblika, koncipirana u duhu funkcionalističke arhitekture prezentovane u visokom estetskom dometu.

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu sagradjena je 1896. godine, kao porodična kuća autora projekta, arhitekte Jovana Ilkića.

Dom Radničke komore u Beogradu

Dom Radničke komore, gradjen je od 1. maja do 24. novembra 1928. godine, prema projektu arhitekte Svetislava Putnika.

Vila Prendić u Beogradu

Vila Prendić u Beogradu podignuta je 1932-1933. godine, kao zgrada Jovana i Dragojle Prendić. Autor projekta je istaknuti srpski arhitekta Milan Zloković. Urbanistički je pozicioniran kao slobodnostojeći objekat na regulacionoj liniji, sa frontalnim delom orijentisanim ka parku, spratnosti – podrum, prizemlje i jedna etaža.

Profesorska kolonija u Beogradu

Profesorska kolonija u Beogradu predstavlja celovitu i jedinstvenu urbanu celinu koja je u najvećem delu izvedena u skladu sa teorijom i praksom izgradnje vrtnih gradova.

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji

Zgrada Stare osnovne škole u Bežaniji je sagradjena 1891. godine za potrebe smeštaja osnovne škole.

Stambeno-poslovni centar „Geneks“

Stambeno-poslovni centar „Geneks“ sagradjen je u periodu od 1970-1980. godine, na ukrštanju auto-puta i ulice Narodnih heroja u Bloku 33 u Novom Beogradu prema projektu arhitekte Mihaila Mitrovića, jednog od najproduktivnijih autora na domaćoj graditeljskoj sceni.

„Sava centar“ u Beogradu

„Sava centar“u Beogradu predstavlja kompleks objekata, sagradjen 1976-78. godine prema projektu glavnog arhitekte Stojana Maksimovića i saradnika, oblikovan u savremenoj arhitekturi osme decenije HH veka.