Подручје града Београда

(за културна добра која се налазе на овом простору надлежан је Завод за заштиту споменика културе града Београда)