Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  Nela Mićović, koja se i sama kao arheolog dugo godina bavila problemima Zemunske tvrdjave, obišla je sa Gradonačelnikom Beograda  Sinišom Malim, predstavni-cima  JKP „Zelenilo- Beograd“ i Sekreta-rijata za komunalne oslove rekonstruisani plato oko Milenijumske kule na Gardošu.

Mićovićeva je rekla da je Idejni projekat uredjenja platoa uradjen prema uslovima čuvanja održavanja i korišćenja i merama tehničke zaštite koji su bili izdati od strane Zavoda. Tom prilikom  ponovila je stav Službe zaštite da Kula na Gardošu treba da zadrži kontinuitet kulturnog i javnog sadržaja i naglasila da je Zavod od 2006. godine podržavao napore umetnika Djordja Čubrila da Kulu sačuva od pretećeg propadanja.

Gradonačelnik Siniša Mali je rekao da se, pre radova koje je izvelo „Zelenilo Beograd“, uz angažovanje Sekretarijata za komunalne poslove i opštine Zemun, Kuli gotovo nije moglo prići. Podsećajući na veliku kulturno istorijsku vrednost mesta i samog objekta Kule gradonačelnik se zahvalio svima koji su učestvovali u ovom poslu, a posebno Djordju Čubrilu koji je omogućio da Kula bude dostupna najširoj javnosti.

Zajednički zaključak svih prisutnih je da uredjenje platoa oko Kule na Gardošu predstavlja samo početak uredjenja prostora Zemunske tvrdjave.