Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  Nela Mićović, koja se i sama kao arheolog dugo godina bavila problemima Zemunske tvrđave, obišla je sa Gradonačelnikom Beograda  Sinišom Malim, predstavni-cima  JKP „Zelenilo- Beograd“ i Sekreta-rijata za komunalne oslove rekonstruisani plato oko Milenijumske kule na Gardošu.

Mićovićeva je rekla da je Idejni projekat uređenja platoa urađen prema uslovima čuvanja održavanja i korišćenja i merama tehničke zaštite koji su bili izdati od strane Zavoda. Tom prilikom  ponovila je stav Službe zaštite da Kula na Gardošu treba da zadrži kontinuitet kulturnog i javnog sadržaja i naglasila da je Zavod od 2006. godine podržavao napore umetnika Đorđa Čubrila da Kulu sačuva od pretećeg propadanja.

Gradonačelnik Siniša Mali je rekao da se, pre radova koje je izvelo „Zelenilo Beograd“, uz angažovanje Sekretarijata za komunalne poslove i opštine Zemun, Kuli gotovo nije moglo prići. Podsećajući na veliku kulturno istorijsku vrednost mesta i samog objekta Kule gradonačelnik se zahvalio svima koji su učestvovali u ovom poslu, a posebno Đorđu Čubrilu koji je omogućio da Kula bude dostupna najširoj javnosti.

Zajednički zaključak svih prisutnih je da uređenje platoa oko Kule na Gardošu predstavlja samo početak uređenja prostora Zemunske tvrđave.