Petnaesti broj časopisa Nasledje izašao je iz štampe novembra 2014. godine. Na naslovnoj strani je zgrada poznata kao Bogoslovija odnosno Internat za studente Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ostvarenje arhitekte Aleksandra Deroka. Redakcija časopisa je od ovog broja uvela novu rubriku pod nazivom Gradja, a u ostalim ustaljenim rubrikama  autori se bave različitim temama iz oblasti bogatog kulturnog nasledja našeg grada. U ovom broju predstavljen je projekat sanacije i rekonstrukcije Crkvenog konaka u Topčideru, zatim nam je približen jedan od najprepoznatljivijih memorijskih gradskih simbola Fontana Ribar (Borba). Rad pod nazivom Vajfert nije Vajfert rasvetljava identitet bronzane figure muškarca iz hola Narodne Banke Srbije za koju se smatralo da predstavlja Djordja Vajferta, najpoznatijeg guvernera srpske i jugoslovenske centralne banke. U rubrici prikazi prdstavljna je monografska studija pod nazivom Rajko M. Tatić 1900–1979, autorke Saše Mihajlov, zatim knjiga Život na ivici: Stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941,autorke Zlate Vuksanović Macure, i monografija o ambasadi Francuske u Beogradu.

Journal Heritage XV

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE
NADA ŽIVKOVIĆ I IVANA FILIPOVIĆ, Crkveni konak u Topčideru
NENAD LUKIĆ, Beogradske ručne pivare u XIX veku
IGOR BOROZAN, Obnova antike i arhajski modernizam: Fontana Ribar (Borba) Simeona Roksandića
MILICA MADjANOVIĆ, Arhitektura pratećih gradjevina Dvorskog kompleksa
MILAN PROSEN, Palata Privilegovane agrarne banke u Beogradu
KSENIJA ĆIRIĆ, Internat studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu
BOJANA IBRAJTER GAZIBARA, Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu
GORAN ANDjELKOVIĆ, Zgrada u Pariskoj 14

ISTRAŽIVANJA
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, SINGIDUNUM NOVISSIMA: novo čitanje poznatog konkursnog rada
JELENA JOVANOVIĆ, Prilog proučavanju Topčidera
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Analiza geometrijskih pravila na primeru kuće u NJegoševoj 11
DRAGANA MECANOV, Prilog proučavanju graditeljskog opusa Biroa za studije u Beogradu
SAŠA ILIĆ I SONJA JERKOVIĆ, Vajfert nije Vajfert – identitet skulpture Anibala de Lota

IZGUBLjENA BAŠTINA
VLADANA PUTNIK, Katedrala Beogradske nadbiskupije: od inicijative do nerealizovanog projekta

GRADjA
OLGA LATINČIĆ, Vladimir Ivanovič Bilinski, arhitekt – inženjer:
prilozi za biografiju / iz arhivske gradje Istorijskog arhiva Beograda

PRIKAZI
MILAN PROSEN, Prikaz monografije: Ambassade De France A Belgrade / Ambasada Francuske u Beogradu
ALEKSANDRA ILIJEVSKI, Prikaz knjige: Saša Mihajlov, Rajko M. Tatić 1900–1979
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Skriveno blago Doma Jevrema Grujića
KATARINA MITROVIĆ, Prikaz izložbe i monografske studije: Danijela Vanušić, Konstantin A. Jovanović. Arhitekta velikog formata
KSENIJA ĆIRIĆ, O projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda BeoKul GradskaTura
NADjA KURTOVIĆ FOLIĆ, Prikaz knjige: Z. V. Macura, Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1941