Dana 07.11.2014.godine  u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, održana je peta  u nizu konferencija sa namerom da se razmotre aktuelne teme vezane za zaštitu, uredjenje i korišćenje nepokretnog kulturnog nasledja.

Tema ovogodišnje  konferencije je Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav i njome se Zavod, pored drugih, mnogobrojnih aktivnosti, pridružili obeležavanju stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata.

U radu konferencije su uzeli učešće eminentni naučni radnici, priznati stručnjaci iz oblasti zaštite kulturnog nasledja, profesori i mladi istraživači. Pored njih, konferenciji su prisustvovali predstavnici republičke uprave: g-din Dejan Ristić, državni sekretar u Ministarstvu kulture, g-dja Aleksandra Fulgosi, pomoćnik ministra kulture, g-dja Sanja Marković iz kabineta ministra odbrane, gradske uprave – Sekretarijata za kulturu: g-dja Gordana Predić, g-dja Danijela Milinković, g-din Aleksandar Lukić i g-din-Radenko Durković iz Gradskog veća.

Sve prisutne je pozdravila g-dja Nela Mićović, direktor Zavoda, koja je naglasila da naučni i stručni skupovi, kao nauka i struka uopšte, treba da imaju za cilj objektivizaciju istorijske vizure  i moraju da budu svesni značaja i značenja svake izgovorene reči. Laicima se greške opraštaju i bivaju zaboravljene, ali nauka i struka nose breme odgovornosti za tumačenje i način čuvanja onoga  što čini suštinu našeg nacionalnog i državnog bića.

Uvodnu reč o temi Konferencije je održao prof. dr  Vladimir Mako.

Pored prezentacije kvalitetnih radova koji su i štampani u Zborniku radova predstavljenom na skupu, uspešnom radu Konferencije su doprineli moderatori i diskutanti .

U toku pauze, prisutni su mogli da pogledaju prezentaciju javnih spomenika i spomen obeležja na kojima je Zavod, u toku prethodne i ove godine, izveo  konzervatorske radove različitog obima. Izvodjenje radova je finansirano iz budžeta Grada i Republike.

Takodje, otvorena je i izložba – Memorijali Velikog rata – koju je pripremila Sekcija fotografa Društva konzervatora .

Na kraju Konferencije predloženi su zaključci, koje će Naučno stručni odbor, uz sugestije svih učesnika, definitivno uobličiti i koji će zajedno sa prikazom ove Konferencije biti publikovani u Nasledju br. 16