Skip to Content

Category Archives: katalog_KD

Mitrovićev dom na Avali

Razvoj planinarstva u Srbiji vezuje se za prve naučno-istraživačke poduhvate iz oblasti bioloških, geoloških i mineraloških nauka.

Hotel „Avala“, Avala

Hotel „Avala“ je sagradjen 1931. godine prema projektu ruskog arhitekte Viktora Lukomskog, na platou ispred kompleksa staza i stepeništa koji se u blagom usponu uzdižu ka vrhu Avale i spomeniku Neznanom junaku.

Crkva Sv. Trojice u Ripnju

Crkva Sv. Trojice u Ripnju sagradjena je u periodu od 1892. do 1894. godine na mestu srušene crkve brvnare posvećene Silasku Sv. Duha, podignute 1823. godine.

Čaršija Ripanj

Lokalitet se nalazi na blagoj kosini koja se od puta Beograd – Ripanj spušta ka Topčiderskoj reci.

Banjički logor

U ovom logoru formiranom u kompleksu stare kasarne 18. pešadijskog puka u vremenu od 9. jula 1941. do 3. oktobra 1944. godine, okupator je počinio veliki broj zločina prema gradjanima Srbije.

Progarski vinogradi

Lokalitet je oko 1.5 km udaljen od centra naselja Progar, idući putem prema naselju Boljevci, na uzvišenom talasastom terenu nekadašnje obale Save, gde se sada, u okviru njenog starog korita, nalazi ribnjak Živača.

Muzej vazduhoplovstva u Beogradu

Muzej vazduhoplovstva je gradjen u periodu 1969-1989. godine u okviru kompleksa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“, prema projektu arhitekte Ivana Štrausa i konstruktorskim rešenjima beogradskih gradjevinskih inženjera.

Manastir Fenek

Manastir su, po predanju, osnovali srpski despoti Maksim i Jovan Branković sa majkom despoticom Angelinom.

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima datira iz 1798. godine. Koncipirana je kao jednobrodna barokna gradjevina sa elementima klasicizma, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i visokim trospratnim zvonikom iznad priprate.

Crkva Sv. Vaznesenja u selu Jakovu

Crkva je podignuta 1807-1810. godine na mestu stare crkve iz XVIII veka. Oblikovana je u stilu klasicizma, sa elementima baroka i ampira. Gradio je zidarski majstor Jozef Vertih s cimermanom Johanom Majerom.