Sedmi broj stručnog časopisa “Nasledje”, objavljen u oktobru 2006. godine, sa Sahat kulom na naslovnoj strani, nastavlja novi dizajn ustanovljen u prethodnom broju. Autorskim prilozima, vezanim pre svega za medjuratnu arhitekturu, daje doprinos rasvetljavanju pitanja zaštite, konzervacije, restauracije kulturnog nasledja Beograda, kao i prilog proučavanju opusa poznatih i manje poznatih graditelja Beograda.

Journal Heritage VII

Cena: 900 dinara

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE
MARKO POPOVIĆ, Kompleks Sahat kapije
IVAN KLEUT, Istorija i arhitektura Železničke stanice u Beogradu
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Ambasada Kraljevine Italije u Beogradu
BOJANA IBRAJTER-GAZIBARA, Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu
ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ, Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu
MILICA CERANIĆ, Kuća Nikodija i Marike Bogdanović na Vračaru
BILjANA MIŠIĆ, Beogradski sajam
MARE JANAKOVA-GRUJIĆ, Beogradski opus arhitekte Stevana Tobolara (1888–1943)
MILAN PROSEN, Graditeljski opus arhitekte Aleksandra Djordjevića (1890–1952)

KONZERVATORSKI PRISTUP
SVETISLAV VUČENOVIĆ, Revitalizacija Starog sajmišta Beograda

IZGUBLjENA BAŠTINA
SIMONIDA RKALOVIĆ, Hotel «Pošta» –

PRIKAZI
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Slobodan Giša Bogunović, Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka
MARTA VUKOTIĆ-LAZAR, izložba: Arhitekta Grigorije Samojlov