Jubilarni deseti broj „Nasledja“ sa zgradom Državne štamparije na naslovnoj strani, autorskim ostvarenjem jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata prošlog veka Dragiše Brašovana, izašao je iz štampe 2009. godine. U ustaljenim rubrikama časopisa izneta su najnovija istraživanja arheološkog i graditeljskog nasledja Beograda, zatim studije posvećene prestoničkoj urbanoj memoriji – sadjenju mladice Takovskog grma, mestu stradanja – Prolazni logor Topovske šupe, kao i studija posvećena aspektima zaštite arhitektonskog nasledja u kontekstu planiranja. U jubilarnom broju, uredništvo časopisa u uvodnoj reči se osvrnulo na rezulatate objavljenih studija i priredilo bibliografiju prvih deset brojeva.

Journal Heritage X

Cena: 1200 dinara

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Prestonička urbana memorija i fleksibilna nacionalna geografija: sadjenje mladice Takovskog grma u beogradskom dvorskom parku
GORAN POLOVINA, Tranzitivni oblikovni koncepti na primerima arhitekture Beograda
MARKO POPOVIĆ, Sava kapija Beogradske tvrdjave
MIODRAG DABIŽIĆ, Kuća Grčkog obrazovnog bratstva – poslastičara Abijana
MILICA CERANIĆ, O arhitekturi palate Ministarstva pravde na Terazijama i njenim neimarskim uzorima
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ, Kuća Marka Stojanovića, Pariska 15 u Beogradu
NENAD ŽARKOVIĆ, Prolazni logor Topovske šupe
DRAGANA MECANOV, Arhitektonski konkursi na Novom Beogradu od 1947. do 1970. godine
MARE JANAKOVA GRUJIĆ, Zgrada Vojnogeografskog instituta u Beogradu
MILAN POPADIĆ, Arhitektura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu
VALENTINA BRDAR, Beogradski opus arhitekte Ive Kurtovića

KONZERVATORSKI PRISTUP
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Interpolacije u beogradskoj novijoj arhitekturi. Neomodernistička autorska interpolacija u Takovskoj ulici (2003–2008)
JELENA JOVANOVIĆ-SIMIĆ, Prva varoška bolnica u Beogradu – prošlost, sadašnjost i budućnost

ISTRAŽIVANJA
ZORAN SIMIĆ, NELA MIĆOVIĆ, Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja prostora u bloku izmedju ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove

POGLEDI I MIŠLjENJA
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Vidovi distanciranja od pojava tokom njihovog tumačenja u arhitektonskoj istoriografiji
SVETLANA DIMITRIJEVIĆ-MARKOVIĆ, Aspekti zaštite arhitektonskog nasledja u kontekstu planiranja

PRIKAZI
TIJANA BORIĆ, Prikaz knjige: Katarina Mitrović, „Topčider – dvor kneza Miloša Obrenovića“

IN MEMORIAM
MARINA NEŠKOVIĆ, Mila Vujičić-Vulović (1927-2008)
VERA PAVLOVIĆ LONČARSKI, Momčilo Moma Mitrović (Šabac, 2.9.1925 – Beograd, 2.6.2009)

BIBLIOGRAFIJA NASLEDjA I-X

 /strong