Treći broj časopisa “Nasledje” publikovan je 2001. godine. Na naslovnoj strani, čiji je autor urednik, arhitekta Zoran Jakovljević, predstavljeni su detalji sa Saborne crkve u Beogradu. Vinjete u ovom broju časopisa prikazuju detalje dekorativne obrade prozora, izabrane iz konzervatorskih projekata restauracije i konzervacije beogradskih fasada.

Journal Heritage III

Cena: 700 dinara
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
MARKO POPOVIĆ, Kralj kapija Beogradske tvrdjave
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Heroj pera kao putnik: tipološka geneza javnih i nacionalnih spomenika i Valdecova skulptura Dositeja Obradovića
SVETLANA V. NEDIĆ, O nekim pitanjima izvorne arhitekture Novog dvora
MIODRAG JOVANOVIĆ, Francuski arhitekt Eksper i «ar deko» u Beogradu
GORDANA GORDIĆ, MARKO POPOVIĆ, Dom Narodne skupštine
MILAN PROSEN, Prilog proučavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Prilog proučavanju istorije i arhitekture zgrade Kontrolnog odeljenja Ministarstva pošta, telegrafa i telefona u Beogradu
NADA  ŽIVKOVIĆ, Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Sažeta retrospektiva konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti na prostoru Beogradske tvrdjave
PREDRAG MIŠIĆ, Revitalizacija prostora Sahat kapije
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Fasade Saborne crkve u Beogradu
ALEKSANDAR MALIĆ, DjORDjE MARINKOVIĆ, Sanacija konstrukcije lukova Saborne crkva u Beogradu
VESNA MATOVIĆ, DRAGAN MILOVANOVIĆ, Stanje peščara u fasadi crkve Sv. Marka
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna

IZGUBLjENA BAŠTINA
MILA JEFTOVIĆ, Spomenik Karadjordju Paška Vučetića
MARKO POPOVIĆ, Okružni sud i VII pukovska okružna komanda u Beogradu
BOJAN BOJANIĆ, Kuća Drage Mitričević u Ulici kralja Milana br. 5

PRILOZI
VLADIMIR BELOUSOV, Nasledje kao ogledalo svetske istorije
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Značaj zaostavština arhitekata za istoriografiju srpskog graditeljstva i službu zaštite
BORISLAV STOJKOV, Kulturno nasledje kao integrišući faktor Evrope
DRAGAN MILUNOVIĆ, Kratak teorijski uvod u pravnu zaštitu kulturnih dobara

IN MEMORIAM
BRANA MILENKOVIĆ, Pohvala ruci
LjILjANA MILETIĆ-ABRAMOVIĆ, Aleksej Brkić (1922-1999)