Peti broj časopisa “Nasledje” izašao je u septembru 2004. godine. Urednik broja je arheolog dr Marko Popović, a autor naslovne strane, na kojoj je prikazano Jugoslovensko dramsko pozorište, odnosno zgrada Manježa u različitim fazama svog postojanja i arhitektonskog oblikovanja, je arhitekta Zoran Tucić. Tema vinjeta su detalji fasadne plastike sa sadašnje zgrade Vukove zadužbine, a nekadašnjeg Ministarstva prosvete, u Ulici kralja Milana br. 2.

Journal Heritage V

Cena: 800 dinara

SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Memorijal oslobodiocima Beograda
MARKO POPOVIĆ, Leopoldova kapija Beogradske tvrdjave sa susednim bastionima
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Dva toka srpskog arhitektonskog Ar Nuvoa: Internacionalni i nacionalni
IRENA SRETENOVIĆ, Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: od manježa do savremenog teatra
SVETLANA IVANČEVIĆ, Kuća kralja Petra na Senjaku
SVETLANA V. NEDIĆ, Zgrada Džokej kuluba
IVAN R. MARKOVIĆ, Prva hrvatska štedionica arhitekte Dionisa Sunka
ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ, Dve beogradske kuće arhitekte Dragiše Brašovana
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, DRAGINJA MASKARELI, O arhitekturi Genčićeve kuće
MILICA CERANIĆ, Palata «Assicurazioni Generali» na Terazijama

NASLEDjE I UNIVERZITETSKA NASTAVA
NADjA KURTOVIĆ – FOLIĆ, MIRJANA ROTER – BLAGOJEVIĆ, RENATA JEDREŠANIN – MILIĆ, Proučavanje stilova i formi u arhitekturi

KONZERVATORSKI PRISTUP
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Zaštita prostorno kulturno – istorijskih celina kao značajnog resursa urbanog razvoja

IZGUBLjENA BAŠTINA
NADA ŽIVKOVIĆ, Kuća porodice Živković u Belom Potoku

POGLEDI I MIŠLjENJA
JOVAN SEKULIĆ, Novo groblje u Beogradu / Spomeničko nasledje – problemi zaštite
MILOJKO GORDIĆ, Spomeničko nasledje Beograda / zapisi 1993-1999.

PRIKAZI
IRINA SUBOTIĆ, Prikaz knjige: Nikolaй Kalinin, Aleksandar Kadijević, Marina Zemljaničenko, «Arhitektor Vьіsočaйšego Dvora. “Arhitektor Krasnov – udivitelьnьій molodec…”»
MARTA VUKOTIĆ– LAZAR, Prikaz knjige: Ljiljana Blagojević «Modernism in Serbia: The Elusive Margins of the Belgrade Architecture 1919-1941