Povodom dana škole donosimo vam priču o obnovi Zemunske gimnazije i svim učenicima koji se danas vraćaju u školske klupe želimo uspešan rad u ovom obnovljenom, važnom, spomeniku kulture.

Zgrada Velike realke podignuta je 1879. godine, po planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara, na prostoru nekadašnjeg kontumaca, neposredno pošto je zemljište prešlo iz vojnog u magistratsko vlasništvo. Dvospratna gradjevina koncipirana je reprezentativno i monumentalno, a oblikovana je u stilu neorenesanse. Glavna fasada sa plitkim središnjim rizalitom posebno je naglašena. Fasade su podeljene u tri pojasa, od kojih je najniži bosiran, srednji mirniji, a viši naglašen plastikom. Godine 1912. izradjeni su planovi za proširenje i dogradnju zemunske gimnazije i s njom združene Trgovačke akademije, te je izgradnjom nove zgrade godine zatvoren gradjevinski blok.

Gimnazijsko zdanje predstavlja jedno od prvih izrazitih modernih arhitektonskih dela Starog jezgra Zemuna. Obe zgrade Zemunske gimnazije predstavljaju svedočanstvo razvoja graditeljstva, školstva i prosvete u Zemunu, tokom dva veka. Zemunska gimnazija je 1997. godine utvrdjena za kulturno dobro.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je uradio Uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju gimnazije i vršio je i konzervatorski nadzor nad izvodjenjem radova koji su trajali od aprila 2020. do oktobra 2021. godine prema projektu „Mašinoprojekta Kopring a.d.“, arh Zoran Djordjević, a izvodjenje radova je dodeljeno gradjevinskom preduzeću „Morava in“ doo Kruševac. Ispred Zavoda konzervatorski nadzor su vršile arhitekte Ljiljana Konta i Aleksandra Vrzić.

Projektom je bila predvidjena sveobuhvatna rekonstrukcija objekta od podruma do tavana sa zamenom svih dotrajalih elemenata konstrukcije, obloga, instalacija i opreme u skladu sa potrebama korisnika i savremenim standardima za školske objekte, uz poštovanje, u najvećoj mogućoj meri, izvornog izgleda fasada i enterijera kao i originalne materijalizacije. Zamena postojećih PVC prozora novim drvenim prozorima izvršena je sa vraćanjem nekadašnje profilacije, koja je rekonstruisana na osnovu istorijskih fotografija iz dokumentacije Zavoda i naknadnim dostavljanjem crteža od strane konzervatorskog nadzora po kome su dopunjene šeme stolarije i izvedeni novi drveni prozori. Iako je projekat, u skladu sa protivpožarnim zahtevima, predvidjao izmeštanje vrata i promenu načina otvaranja, što bi za posledicu imalo značajno suženje širine vrata, ugrožavanje funkcionalnosti dvokrilnih vrata i devastiranje izgleda stilski profilisanih drvenih vrata, u cilju očuvanja autentičnosti kao osnovnog postulata zašite, na zahtev službe zaštite zadržana su sva originalna drvena vrata na svojim pozicijama bez promena načina otvaranja.

Kamena obloga stepeništa zamenjena teracom, čime je stepeništu vraćen prvobitan izgled, koji se nadovezao na već postojeći originalni teraco u hodnicima. Radovi na reparaciji postojećeg i izradi novog teraca izvedeni uz primenu konzervatorskog metoda sanacije i restauracije. Takodje je restaurirana postojeća i rekonstruisana nedostajuća dekorativna zidna plastika, u zatečenom obimu. U svečanoj sali je obnovljen dekorativni moleraj kao karakterističan način ukrašavanja zidova vojvodjanskih kuća.

Nekada zapušten podrum je revitalizovan, hidroizolovan i priveden nameni, uz zadržavanje postojećih prozora u funkciji, čime je očuvan izvorni izgled fasada, a budućim korisnicima obezbedjen prijatniji i humaniji prostor sa prirodnim osvetljenjem i ventilacijom.

Fasade objekta su obnovljene u skladu sa predmerom radova koji je predvidjao pranje fasada, parcijalnu popravku oštećenja, struganje postojeće boje i bojenje termoizolacionom samoperivom fasadnom bojom, a tonovi i dispozicija su odredjeni u saradnji sa konzervatorskim nadzorom. Na celom objektu je zamenjen krovni pokrivač novim od ravnog biber crepa sa svim bakarnim opšivkama. Na krov objekta je vraćena obnovljena dekorativna stilska ograda od kovanog gvoždja koja je iz bezbednosnih razloga svojevremeno demontirana.

Postavljene su i dve lift-platforme uz terase na dvorišnim fasadama za potrebe lica sa otežanim kretanjem.