Skip to Content

Monthly Archives: January 2012

Zoran Tucić

arhitekta-konzervator, viši stručni saradnik

Godina rodjenja: 1961.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:
20 godina rada na poslovima arhitekte-konzervatora
Reference:

Sektor Beogradske tvrdjave:
• Idejno rešenje Projekta restauracije unutrašnje Stambol kapije
• Idejno rešenje Projekta restauracije Kazamatirane baterije JI fronta
• Idejno rešenje Projekta uredjenja Velikog ravelina
• Idejno rešenje Projekta revitalizacije terapijenata u rovu JI fronta
• Projekat restauracije fasade unutrašnje Stambol kapije
• Projekti uredjenja prostora Velikog barutnog magacina
• Vodjenje konzervatorskog nadzora radova na raznim objektima BT
Sakralni objekti:
• Izrada uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za razne objekte
• Vodjenje konzervatorskog nadzora radova na raznim objektima (Spomen-kosturnica u Rogači, Manastir Fenek, Bajrakli džamija ….)
• Javni spomenici i spomen-obeležja (uslovi i nadzor)
• Saradnja na izradi uslova za objekte profane arhitekture
• Saradnja na pripremi i realizaciji izložbi u Zavodu
Ostalo:
• Govori engleski i ruski jezik

Licence :
Licenca za odgovornog projektanta
Licenca za odgovornog izvodjača radova

 

Olivera Milić

arhitektonski tehničar-konzervator, viši referent

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: Arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

26 godina na poslovima arhitektonskog tehničara

Reference:

Učešće u izradi i finalizaciji tehničke dokumentacije na Beogradskoj tvrdjavi (Sahat kapija, Srednjovekovna mala kapija jugoistočnog bedema na Gornjem gradu, Južna kapija na Gornjem gradu, Mitropolitski dvor na Donjem gradu, Prolom na jugoistočnom bedemu na Gornjem gradu, Turska česma Mehmed-paše Sokolovića, Malo i Veliko stepenište na Savskom šetalištu, Galerija Prirodnjačkog muzeja), kao i na izradi projekata infrastrukture na Beogradskoj tvrdjavi.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije objekata gradske arhitekture.
Saradnja na izradi uslova i mera zaštite arheoloških nalazišta u okviru urbanističkih planova.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije tokom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Studentski trg, Tadeuša Košćuškog, General Ždanova, Podzemna garaža u Pionirskom parku, Rajićeva ulica i drugim na teritoriji užeg gradskog jezgra.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Babe i Ropočevo u Sopotu, Jablanica, Vlaška i Medjulužje u Mladenovcu, Šiljakovac i Meljak u Barajevu, manastira Fenek u Jakovu i drugim u široj gradskoj zoni.
Učešće u Projektu zaštitnih iskopavanja na prostoru rudarskih basena “Kolubara-površinski kopovi“.

Ostalo:

Učešće u izradi Kataloga nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Beograda
Učešće u pripremi izložbe i kataloga “Srednjovekovne crkve i manastiri na Kosmaju“, kao i brojnih izložbi u okviru delatnosti Zavoda

Nela Mićović

arheolog-konzervatora, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani arheolog

Rodjena u Kraljevu 18. septembra 1969. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za arheologiju završila je sa prosekom 9,50 i stekla zvanje diplomiranog arheologa.

Od 2002. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima arheologa-konzervatora, gde je i stekla zvanje stručnog saradnika.

Bavi se istraživanjem, zaštitom, konzervacijom i prezentacijom arheoloških lokaliteta na području Beograda. Učestvovala je u arheološkim istraživanjima Manastira Tresije na Kosmaju, bila je rukovodilac višemesečnih arheoloških istraživanja tokom izgradnje podzemne garaže na prostoru ispred Skupštine grada, bila je angažovna na projektima arheloških istraživanja lokaliteta „Tri lista duvana“, „Okretnica u Rajićevoj“ i „Blok izmedju ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove“. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim časopisima „Nasledje“ i „Arheološki pregled“.  Godine 2010. pokrenula je Projekat prezentacije pokretnih arheoloških nalaza u podzemnoj garaži, na mestu njihovog pronalaska. U martu 2011. godine Projekat je realizovan i izložbena postavka rimskih nalaza u savremenom prostoru zaživela je u Beogradu.

U svom stučnom radu posebnu pažnju posvećuje prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta sa teritorija gradskih opština. Učesnik je brojnih televizijskih emisija koje imaju za cilj popularizaciju kulturnog nasledja Beograda. U terenskom i istraživačkom radu ostvaruje dobru saradnju sa komunalnim preduzećima.

Član je domaćih i medjunarodnih udruženja koja se bave očuvanjem spomenika kulture i arheoloških nalazišta, od kojih su javnosti najpoznatija Društvo konzervatora Srbije i ICOMOS (medjunarodni savet za spomenike i spomeničke celine i savetodavno telo UNESCO-a).

Član je gradskih i republičkih komisija koje se bave zaštitom i prezentacijom arheološkog nalazišta Vinča. Angažovana je na medjunarodnom projektu „Dunavski limes“ koji ima za cilj istraživanje arheoloških lokaliteta duž toka Dunava kroz Srbiju i njihovo stavljanje na Preliminarnu listu UNESCO-a.

Govori engleski i ruski.

Zoran Simić

arheolog-konzervator, viši stručni saradnik

Godina rodjenja: 1948.
Obrazovanje: diplomirani arheolog
Radno iskustvo:
 
 
 
 

 • Radi u Zavodu od 1976. godine, 28 godina U periodu od 1999. do 2001. godine, pomoćnik direktora Zavoda.

Reference

 • Radi na istraživanju i valorizaciji arheoloških nalazišta.
 • Rukovodio je istraživanjima i zaštitnim istraživanjima na više arheoloških lokaliteta sa teritorije grada Beograda kao što su: Severoistočna nekropola Singidunuma, Civilno naselje Singidunuma, Srednjovekovne crkve na Kosmaju i drugim.
 • Jedan od rukovodilaca Projekta zaštitnih istraživanja na prostoru površinskih kopova REIK “Kolubara”.
 • Ima objavljen veći broj radova u stručnim časopisima.
 • Zbog ukupnog doprinosa koji je dao zaštiti kulturnog nasledja u Srbiji, Društvo konzervatora Srbije dodelilo mu je nekoliko Povelja i Priznanja za uspešan i predani rad na istraživanju, dokumentovanju i popularizaciji kulturne baštine.

Ostalo

 • Govori francuski
 • pasivno italijanski

Bojana Ibrajter Gazibara

viši konzervator

Godina rodjenja: 1976.
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo

2003- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;
Cekretar redakcije naučno-stručnog časopisa «Nasledje»
bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs

Reference:
Objavljeni radovi:

 • „Kuća trgovca Stamenkovića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2015.
 • „Spomenik i spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2014.
 • „Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu“, „Nasledje“ br.XV, Beograd 2014.
 • Blog „Talenovana graditeljka Jelisaveta Načić“, Centar za arhitekturu Beograda, 2013.
 • „Robni magazin“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2011.
 • „Multicultural Dorćol“, Manual for Lost, Found and Around, Belgrade, 2011.
 • Tekst za katalog „Stari Generalštab“, ZZZSKGB, Beograd, 2010.
 • „Konak kneginje Ljubice“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • „Južna Italija i Sicilija“, Glasnik Društva konzervatora Srbije, 2007.
 • „Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu“, „Nasledje“ br. VII, Beograd 2006.

Izložbe:

 • Koautor izložbe „Život za Beograd život za pobedu“, 2014.
 • Deo tima izložbe „Multikulturni Beograd“, 2011.
 • Autor izložbe „Ugrožena kulturna baština“, 2008.
 • Koautor izložbe „Drugi pogled“, 2007.

Predavanja, stručna vodjenja:

 • Učešće na Danima Moske u Beograduvodjenje ruske delegacije kroz arhitekturu ruskih emigranata u Beogradu, 2016.
 • Stručno vodjenje „Od Kosančićevog venca do Terazija -spomenici kulture mladih arhitekata“ i tekstovi za prateći katalog, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 2016.
 • Predavanje o kulturnim dobrima u okviru medjunarodnog projekta „Historija, istorija, povjest-Lessons for today“, Memory walk, Anne Frank House, 2015.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2015.
 • „Jelisaveta Načić – graditeljka bez mane i straha“, Muzej grada Beograda-Konak kneginje Ljubice, 2013.
 • „Arhitekta Nikola Nestorović“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2011.
 • Stručno vodjenje „Arhitektura Jelisavete Načić“, BINA 2010.
 • Stručno vodjenje „knez Mihailovom ulicom“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2008.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2007.

Konferencije:

 • Moderator sesije Istraživanja i valorizacija na konferenciji „Stara gradska jezgra i istorijske urbane celine“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2013.
 • Učesnik u panel diskusiji „Žene u arhitekturi“, Centar za arhitekturu Beograd, BLOK konferencija, 2013.
 • Medijator i uvodničar na temu „Popularizacija i učešće drugih aktera u zaštiti nasledja“, konferencija „Umrežavanje“, Društvo konzervatora Srbije, 2011.

 Ostalo:

 • Priznanje Salona arhitekture za publikaciju „Žene u arhitekturi“ (saradnik-istraživač), Beograd 2016.
 • Koautor projekta saradnje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa beogradskim srednjim školama BeoKul Gradska Tura, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Učešće na Danima evropske baštine 2016.
 • Učešće na Danima Beograda 2016.
 • Učešće na Noći muzeja 2014.
 • Predsednik Komisije za izbor novog beogradskog suvenira, TOB, 2011.
 • Učešće u Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture BINA 2007, 2008, 2010, 2015 i 2016.
 • Član Predsedništva Društva konzervatora Srbije 2007-2012.

 

Ksenija Ćirić

viši konzervator

Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
ksenija.ciric@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

2002 – Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Istraživanje, proučavanje i valorizacija kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, učestvovanje u izradi uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.

Reference

Objavljeni radovi:

 • Kuća vojvode Petra Bojovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2014.
 • Internat studenata pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beograd, Nasledje XV, Beograd 2014.
 • Kuća pukovnika Elezovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2013.
 • Knjiga za decu „Priče o Beogradu“, Beograd, 2012.
 • Dom Mike Alasa, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2012.
 • Škarkina vila, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2011.
 • Beogradski opus slovenačkog arhitekte Ludviga Tomorija, Nasledje XII, Beograd 2011.
 • Kuća u Nemanjinoj ulici br.38, Nasledje XI, Beograd, 2010.
 • Železnička stanica, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2010.
 • Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2009.
 • Topčider, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2008.

Izložbe:

 • Deo tima izložbe „Život za Beograd, život za pobedu“, 2014.
 • Deo tima izložbe „Multikulturni Beograd“, 2011.

Ostalo:

 • Član Društva konzervatora Srbije

Ivo Kurtović

Ivo Kurtović
Ime autora: Valentina Brdar
Izdavač
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda objavio je magistarski rad istoričarke umetnosti Valentine Brdar posvećen Ivi Kurtoviću, arhitekti, umetniku i pedagogu, koji je najveći deo svog života i rada vezao za Beograd.Vrednovanje i interpretaciju stavaralačkog opusa Ive Kurtovića, autorka daje kroz tumačenje preplitanja različitih tradicija i pravaca moderne arhitekture, kao i odnosa moderne arhitekture prema kulturnom nasledju. Poseban doprinos upoznavanju ovog istaknutog stvaraoca autorka daje kroz analitički pristup slikarskom delu, koji dovodi u suštinsku vezu sa njegovom arhitektonskom poetikom.Pored toga što predstavlja stručan rad od velikog značaja za istoriju novije srpske ahritekture, monografija „Ivo Kurtović“ namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa veoma bogatim stvaralačkim opusom arhitekte, prema čijim projektima su realizovana brojna beogradska zdanja.

Aleksandra Dabižić

 konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1961, Zemun
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti – konzervator, arhivista
aleksandra.dabizic@beogradskonasledje.rsRadno iskustvo

 • 1987-1991. radila kao arhivista u Centru za informacije Arhiva Srbije, na poslovima sistematizacije podataka o arhivskoj gradji područnih arhiva sa teritorije Republike.
 • od 1991. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • od 2009. do 2011. rukovodilac odeljenja za istraživanje i valorizaciju spomeničkog nasledja Beograda
 • Od 2016. do 2018. rukovodilac sektora za  matičnu delatnost ZZSKGB

Reference:
Uradila elborate proglašenja kulturnih dobara: Zemunska pošta, Zemunska gimnazija, Evangelička crkva, Kuća dr Save Nedeljkovića, Kuća inž. Pavla Horvata, Dom Srpske pavoslavne crkvene opštine, Hariševa kapela, Bogorodičina crkva, Stara škola u Gornjoj varoši, Nemačka osnovna škola, Dom za nezbrinutu decu Kraljice Marije, Kapela na Novom groblju, Komanda vazduhoplovstva, Stara kapetanija, Binderova kuća, Kafana Beli medved, Poljoprivredni fakultet, Zgrada vodne zajednice, Srpska škola u Batajnici, SDK Jugoslavije, vila Šterić, Modernistička celina Zemuna. Radila elaborate valorizacije Dorćola, Vračara, Hadžipopovca, Pregrevice, Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade detaljnih urbanističkih i regulacionih planova.U stručnim časopisima Nasledje, Konzervatorski glasnik objavljuje radove iz oblasti valorizacije i zaštite spomeničkog nasledja Beograda.

Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005

Sekretar časopisa Nasledje 1997-2002.

Objavljeni radovi

 • Nikolajevska crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • koautor Moderna Beograda, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Secesija u starom jezgru Zemuna, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Gardoš – kulturni predeo Beograda i dunavskog sliva, zbornik radova VII konferencije – kulturni predeo, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Crkva Svetog Dimitrija – Hariševa crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Koautor Z. Simić i J. Cvetić, Očuvanje trga ispred hale „Pinki“, Konzervatorski glasnik br. 39, Beograd 2015.
 • Zemunska tvrdjava na Gardošu – deo kulturnog pejzaža Beograda, Gradja za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2015.
 • Značaj kartografskih izvora za proučavanje razvoja Zemuna, Gradja za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2014.
 • Spomenik Arčibaldu Rajsu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Zaštita i urbana obnova prostornih kulturno-istorijskih celina, ICOMOS Srbija, br. 1, Beograd 2013.
 • Zemunska tvrdjava, katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Zgrada Komande vazduhoplovstva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Spomeničko nasledje Batajnice, K. glasnik, knj. 35, ZZSKGB Beograd 2011.
 • Zemunska gimnazija, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Bogorodičina crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Karamatina kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Valorizacija i mere zaštite prostorne Modernističke celine Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 33, Beograd 2009.
 • Magistrat, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Modernistička celina Zemuna, Nasledje , knj. 8, ZZSKGB, Beograd 2007.
 • Staro jezgro Zemuna, monografija, multimedijalni SD, ZZSKGB, Beograd 2006.
 • Prilog proučavanju trgova u Starom jezgru Zemuna, Nasledje,knj. 6, ZZSKGB, Beograd 2005.
 • Zaštita prostornih kulturno-istorijskih celina kao značajnog resursa urbanog razvoja, Nasledje, knj. 5, ZZSKGB, Beograd 2004.
 • Koautor mr M. Djurdjević, Zaštita prostora istorijskih celina pri izradi urbanističkih planova u kontekstu Esenske deklaracije, Zbornik radova 10. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj, Udruženje „Tehnologija i društvo“, Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd 2004.
 • Prikaz kataloga jugoslovenske izložbe na Bijenalu arhitekture 2002. u Veneciji, Arhitektura i urbanizam, sv. 12-13, IAUS, Beograd 2003.
 • Stanje zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna i metodi urbane obnove prostornih celina, Nasledje, knj. 4, ZZSKGB, Beograd 2002.
 • Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna, Nasledje, knj. 3, ZZSKGB; Beograd 2001.
 • Sefardska sinagoga u Zemunu, Nasledje, knj. 2, ZZSKGB; Beograd 1999.
 • Blok izmedju ulica Glavne, Preradovićeve, Trga pobede i Gospodske u prostornoj kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Nasledje, knj.1, ZZSKGB; Beograd 1997.
 • Istorijat razvoja i valorizacija područja Pregrevice u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 29
 • Blok pozorišta u kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 20
 • Kuća Dimitrija Davidovića u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 18
 • Zavetni krst u porti Svetonikolajevske crkve u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 17
 • radovi iz oblasti likovne kritike u časopisu Likovni život od 1988
 • Niz novinskih članaka ( Danas, Zemunske novine…)
 • Obnova biste kraljice Marije Karadjordjević u Dečijem domu u Zemunu, Konzervatorski glasnik br. 43, Beograd 2019
 • Crkva Svetih arhandjela Mihaila i Gavrila u Batajnici, katalog, ZZSKGB, Beograd  2019

Izložbe

 • koautor Moderna Beograda, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Autor izložbe Secesija u starom jezgru Zemuna, Zavičajni muzej Zemuna, novembar 2017
 • Autor izložbe Vrata Beograda, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2012.
 • Autor koncepta i realizator sa timom saradnika izložbe Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturnoistorijske celine Staro jezgro Zemuna, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beogradu 2003.
 • Koautor izložbe Rusko-srpski diplomatski odnosi, Arhiv Srbije, 1989
 • Autor koncepta likovne izložbe u galeriji Doma JNA u saradnji sa Muzejem grada Beograda – Iz zbirki zemunskih gradjana, 1988.
 • Koautor izložbe Francuzi i Jugosloveni, povodom stopedeset godina diplomatskih odnosa izmedju Francuske i Srbije, Arhiv Srbije i Francuski kulturni centar u Beogradu, u Krsmanovićevoj kući,1988.

Manifestacije, stručna vodjenja: Beogradska nedelja arhitekture, Dani Beograda, Dani evropske baštine.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije
 • Odbor časti DKS od 2004-2012.
 • Član udruženja od osnivanja, a Saveta udruženja likovnih i primenjenih umetnika Zemuna, 2000-2009.
 • Član udruženja Docomomo
 • Saradnik Galerije Doma vazduhoplovstva u Zemunu od 1985. do 2002.
 • Član ICOMOSa, od 2010, i član nadzornog odbora.
 • Član udruženja i Odbora časti Serbie Nostre

 

Sretenović Irena

viši konzervator

Godina rodjenja: 1971.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 1996. godine na poslovima: istraživanja, proučavanja i valorizacije kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, izrade uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

Reference:

Objavljeni radovi:

 • „Spomen crkva u Lazarevcu“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2014.
 • „Dom Jovana Cvijića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2013.
 • „Saborna crkva“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • Koautor teksta „Beogradska Fabrika šećera – mogućnosti i problemi rehabilitacije“, koautor Svetlana Dimitrijević, Nasledje IX, 2008
 • Tekst „Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: od manježa do savremenog teatra“, Nasledje V, Beograd, 2004.
 • „Palilulska osnovna škola“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.

Ostalo:

 • Učesnik tribine organizovane u okviru izložbe Dani Starog sajmišta u Beogradu (Narodni muzej 2006. godine)
 • Saradnja sa sveštenstvom Srpska pravoslavne crkve i izrada dosijea sakralnih objekata za spomenike kulture.
 • Učešće na izradi Detaljnih urbanističkih i Regulacionih planova na teritoriji grada Beograda
 • Članica Društva konzervatora Srbije


Nada Živković

konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1959
Obrazovanje: Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za etnologiju nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs

        Radno iskustvo

 • U periodu 1983- 1984. radila kao honorarni saradnik dnevnog lista Politika, odeljenje Akcije
 • od radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Reference:

 • Uradila veći broj elaborata za utvrdjivanje celina ili pojedinačnih objekata za kulturno dobro: Stara kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Perlić u Dudovici, Stara kuća porodice Krdžalić u Junkovcu, Sokolski dom u Obrenovcu, Vrt Bogosava Živkovića u Leskovcu, Obrenovačka čaršija u Obrenovcu, i dr.
 • Pored poslova na istraživanju, valorizaciji i saradanji sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara izradila elaborate valorizacije sa merama zaštite za potrebe izrade planskih dokumenata: Prostorni plan SR Srbije, Generalne urbanističke planove Sopota, Mladenovca, Beograda, Detaljne urbanističke planove: Šopića, Jakuba Kuburovića u Zemunu, Ostružnice; Barajeva, Regulacione planove: Mirijeva, Stepojevca Umke, Obrenovca, elaborate za preseljenje groblja Vreoci i Baroševac i dr.
 • Učestvovala je na brojnim savetovanjima i okruglim stolovima sa temom o zaštiti kulturnog nasledja.
 • Završila kurs Marketing u institucijama kulture, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005.
 • Sekretar časopisa Nasledje 1987-2002.
 • Član Redakcije časopisa Nasledje od 2002.
 • Član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije od 2015.
 • Urednik pet Zbornika radova sa Konferencija o kulturnom nasledju, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016.

Objavljeni radovi

 • DUP i Novo groblje u Beogradu, Glasnik DKS 19, Beograd, 1995.
 • Stanje kosturnice i spomenika braniocima Beograda 1914-1918. na Novom groblju, Glasnik DKS 20, Beograd, 1996.
 • Seoska groblja, Kolubara 2, Beograd, 1995.
 • Kulturno istorijski razvoj područja, Narodno graditeljstvo kolubarsko tamnavskog basena, Kolubara 2, Beograd, 1995 (koautor)
 • Šiljakovac – narodno graditeljstvo, seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici , Nasledje II, ZZSKGB, Beograd 2000.
 • Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području, Nasledje III, ZZSKGB, Beograd 2001.
 • Stara kuća porodice Živković u Belom Potoku, Nasledje V, ZZSKGB, Beograd. 2004.
 • Banja –kupatilo u Obrenovačkoj Čaršiji, Zadužbina br.61, Beograd 2002.godine
 • Etno-eko centar u selu Leskovac-mogućnost očuvanja tradicionalnog u uslovima tranzicije, Selo u novim razvojnim uslovima,UUS, Beograd, 2003.
 • Iskonska harmonija, Beograd, 2007.
 • Spomenik kulture danas, Beograd,
 • Topčidersko groblje, Nasledje VIII, ZZSKGB, Beograd. 2007.
 • Narodno graditeljstvo na beogradskom području-balast ili prosperitet, Zbornik radova sa prve konferencije o kulturnom nasledju-Stvarno i moguće, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Gročanske kuće-paradigma vremena, Nasledje XII, ZZSKGB, Beograd. 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, Nasledje XV, ZZSKGB, Beograd. 2014. (drugi autor Ivana Filipović)
 • Stara varoška kuća u Obrenovcu, Nasledje XVI, ZZSKGB, Beograd. 2015.
 • Kafana ?, katalog, ZZSKGB, Beograd 2008.
 • Česni dom porodice Mihajlović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Novo groblje u Beogradu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Rančićeva kuća , katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Spomen česma Crkvenac, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Karapešićeva kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2015.
 • Kuća porodice Matić, katalog, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Niz novinskih članaka (Ekspres politika-Beogradske novine, Politika,JAT revija)

Izložbe

 • Autor izložbe Iskonska harmonija- narodno graditeljstvo opštine Sopot, Sopot, Mladenovac, Beograd, Kupres, Kovačica, 2007. godine
 • Autor izložbe Narodno graditeljstvo-spomenik kulture danas, ZZSKGB, na Beogradskoj tvrdjavi, Negotinu i Grockoj, 2007.
 • Saradnik na izložbi Crkve brvnare u Srbiji, 1994, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u Etnografskom muzeju u Beogradu, Smederevu, Kraljevu.
 • Saradnik na izložbi Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011.
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturno-istorijske celine Obrenovačka čaršija, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije