Skip to Content

Monthly Archives: January 2012

Aleksandra Šević

 

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

 • Od 2003. god. – Zavod za za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao arhitekta konzervator stručni saradnika, od 2004. god. kao arhitekta konzervator viši stručni saradnika, od 2009. god. – Rukovodilac Sektora matične delatnosti, od 2014. god. – pomoćnik direktora
 • 2002 – 2003. god. – „Permont“ d.o.o.
 • 1996 – 2002. god. – „Mnemosine“
 • 1994 – 1996. god. – „r.m.d. Termotehnik“ d.o.o.
 • 1991 – 1994. god. – „Plan“

Reference:

Projekti:

 • Projekat revitalizacije fasada objekta u Pop Lukinoj 1b – Maršala Birjuzova 53-53a u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela EXCELSIOR, Kneza Miloša br.5 u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat revitalizacije fasade kuće generala Pavla Horvata, Ivićeva 4 u Zemunu, 2011.god.
 • Projekat restauracije dvorišnih fasada Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu, Studentski trg br.1, 2011. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na revitalizaciji fasada objekta hotela EXCELSIOR, Ul.kneza Miloša 5 u Beogradu, 2009. god.
 • Idejni i Glavni projekat restauracije fasada, sanacije I rekonstrukcije delova objekta BEOGRADSKE ZADRUGE, Karadjordjeva 48 u Beogradu, 2007-2009. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova Zgrade penzionog fonda beočinske fabrike cementa, Ul. Braće Jugovića 21- Bulevar despota Stefana 10 u Beogradu, 2007-2008. god
 • Projekat restauracije fasada Kuće Nikole Predića, Ul.Vuka Karadžića 14 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta DOM CRVENOG KRSTA, Ul.Simina 19 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada zgrade Društva Crvenog krsta, Ul.Simina 21 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta na Avijatičarskom trgu 8 u Zemunu, 2006. god.
 • Projekat sanacije i restauracije krova kotlarnice Toplog kupatila “Dunav” u Ul.cara Dušana br.48 u Beogradu, 2006. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova na Trgu Nikole Pašića 2-Terazije 31 u Beogradu, 2004. god.
 • Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije GALERIJE LEGATA, Ul.knez Mihailova 46 u Beogradu, 2004. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 6 u Beogradu, 2003. god.
 • Projekat Muzičkog paviljona na Kalemegdanu, 2003.god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 8 u Beogradu, 2002. god Projekat restauracije fasada objekta u Ul. cara Lazara 15 u Beogradu, 2003. god.
 • autor i koautor i odgovorni projektant više projekata tržno – poslovnih centara u Beogradu, Kruševcu, Zrenjaninu i Brusu, 1991 – 2003. god.
 •  autor i odgovorni projektant više projekata stambeno – poslovnih objekata u Beogradu, 1991 – 2003. god.

Nadzori:

Konzervatorski nadzor nad radovima na rekonstrukciji, revitalizaciji, restauraciji i konzervaciji više spomenika kulture i objekata pod prethodnom zaštitom: Kapetan Mišino zdanje, Narodni muzej Beograd, Beogradska zadruga, Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića Trebinjca, Zadužbina Veselina Lučića, Zadužbina Vlajka Kalenića, Zadužbina Djoke Vlajkovića, Hotel EXCELSIOR, Konak kneza Miloša u Topčideru, Francuska 5, Krunska 50 i dr.

Ostalo

 • Član Društva konzervatora Srbije
 • Član ICOMOS-a
 • 2008. god. učešće u medjunarodnom konzervatorskom seminaru TRANSEO, Graz Austrija
 • 2007. god.., član Revizione komisije na izradi Glavnog projekta postojećeg stanja objekta Stare vojne Akademije u Resavskoj 40b – Birčaninova 5 u Beogradu

Jezik: engleski

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača

 

Aleksandra Fulgosi

Pomoćnik direktora

Godina rodjenja: 1962
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:

 

 

1990 – 1995 zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu asistenta-pripravnika na Katedri za urbanizam
1995 – 2002 radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda na poslovima zaštite prostornih kulturno-istorijskih Celina i Celina pod prethodnom zaštitom
2002 – 2003 upućena na rad u Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije gde radi kao Rukovodilac Sekora za kulturnu baštinu
2003 – 2004 na mestu direktora JP “Beogradska tvrdjava”
2005 – radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda u Odeljenju za dokumentaciju
Reference:
• Urbanističko planiranje i zaštita kulturnih dobara:
-saradnja na izradi urbanističkih planova i projekata (Dedinje, Bulevar kralja Aleksandra, Kosančićev venac, GP Beograda 2021…)
– implementacija urbanističkih planova (DUP Knez Mihailove ulice,….)
Projektovanje:
– više idejnih projekata rekonstrukcije objekata pod prethodnom zaštitom u Beogradu
– izrada inicijalnih projekata za donatore (istraživanja, sanacije i restauracije više spomenika kulture na Kosovu i Metohiji)
• Medjunarodna saradnja:
– učestvovala u organizaciji prve Ekspertske misije UNESCO-a na Kosovu i Metohiji (mart 2003)
– organizovala sprovodjenje medjunarodnog projekta zaštite dela živopisa Pećke patrijaršije u saradnji sa NVO “Intersos” iz Rima
– bila član Ekspertske delegacije SR Jugoslavije na VIII Konferenciji UN za standardizaciju geografskih naziva (Berlin, avgust 2002)
– bila član delegacije Srbije i Crne Gore na XXII sednici Ekspertske grupe UN za geografske nazive (NJujork, april 2004)
Upravljanje kulturnim dobrima:
– kao direktor JP “Beogradska tvrdjava” bavila se aktuelnim imovinsko-pravnim pitanjima na Beogradskoj tvrdjavi i izradila predloge mehanizama upravljanja ovim spomenikom kulture
Ostalo:
• član Društva konzervatora Srbije
• član NVO Centar za zaštitu prirodnog i kulturnog nasledja Kosova i Metohije „Mnemosune“
• član Radne grupe Vlade Srbije za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji