Skip to Content

Monthly Archives: January 2012

SPOMENIČKO NASLEDjE STAROG JEZGRA ZEMUNA

autor: Aleksandra Dabižić
godina izdanja: 2006.
SADRŽAJ

1.00 Staro jezgro Zemuna – istorijski razvoj:

1. 10. Početna faza savremenog razvoja Zemuna
1. 20. Postepen rast i oformljavanje Jezgra u drugoj polovini HVIII veka
1. 30. Razvoj Jezgra u toku HIX i na početku HH veka
1. 40. Izgradnja Jezgra u periodu 1918-1966.
1. 50. Stanje zaštite Starog jezgra 1967-2003.
1. 60. Pregled izvora

2.00 Opšte karakteristike arhitektonskog nasledja Jezgra

3.00 Tipske i stilske odlike arhitektonskih objekata Jezgra

310. Stambene zgrade:
3.11. Prizemnice izdužene osnove sa užom stranom na ulici
3.12. Prizemnice izdužene osnove sa širom stranom na ulici
3.13. Visokoparterne kuće
3.14 Jednospratne stambene i stambeno-poslovne zgrade

3.20. Javni objekti:
3.21. Utvrdjenja
3.22. Vojne zgrade
3.23. Upravne zgrade i zgrade javnih ustanova
3.24. Školske zgrade i zgrade prosvetno-kulturne namene
3.25. Zgrade ustanova kulture
3.26. Bolnice
3.27. Privredne zgrade
3.28. Hoteli
3.29. Crkve
3.30. Memorijalni spomenik
3.31. Javni spomenici i skulpture

3.40 Stilska analiza arhitektonskog nasledja Jezgra

4.00 Gardoš od 1521. do naših dana
4.10. Ambijentalne i arhitektonske vrednosti prostora
4.20. Vizuelne vrednosti prostora
5.00 Začetak i otvaranje prvih šetališta Zemuna:
5.10. Gradski park
5.20. Kej na Dunavu
5.30. Park na Gardošu

6.00 Trgovi u Jezgru

7.00 Katalog arhitektonskih objekata Jezgra

8.00 Istorijski planovi razvoja Jezgra

9.00 Prikazi Jezgra na gravirama

10.00 Stari bunari i urbani mobilijar

11.00Grafički prilozi:
11.10 Plan Beograda- položaj Jezgra
11.20 Karta prostornih potcelina i blokova
11.30 Karta spomenika kulture
11.40 Karta valorizacije prostora
11.50 Karta valorizacije objekata
12.00 Jezgro, danas

Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu

Ime autora: Biljana Mišić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011.
Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu” autora istoričara umetnosti Biljane Mišić, stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, posvećena je jednom od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Objekat je predstavljen na sveobuhvatan način, od najranije prošlosti prostora na kojem je podignut, hronologije izgradnje od 1948. do 1961. godine i društvenih okolnosti u kojima je nastajao, preko analize njegovih arhitektonskih i urbanističkih karakteristika, do prikaza enterijera i zbirke umetničkih dela koja se u njemu nalaze. Monografija „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“ predstavlja izuzetan doprinos proučavanju posleratne arhitekture Srbije i Beograda, potom složenih istorijskih, društveno-političkih i umetničkih pojava u novijoj istoriji.

“Nasledje” broj I

Prvi broj časopisa “Nasledje” izašao je 1997. godine, predvodjen urednikom arhitektom Zoranom Jakovljevićem, autorom vizuelnog identiteta časopisa i autorom idejnog rešenja naslovne strane, sa crtežom zgrade pre i posle restauracije.

“Nasledje broj” II

Drugi broj “Nasledja” izašao je nakon NATO bombardovanja, tako da je u njemu, pored stalnih rubrika objavljen i tekst o arhitekonskim objektima Beograda koji su tokom bombardovanja srušeni ili teško oštećeni.

“Nasledje” broj III

Treći broj časopisa “Nasledje” publikovan je 2001. godine.

Nasledje broj IV

“Nasledje” br. IV izašlo je iz štampe 2002. godine.

“Nasledje” broj V

Peti broj časopisa “Nasledje” izašao je u septembru 2004. godine.

“Nasledje” broj VI

Šesti broj naučno-stručnog časopisa “Nasledje” izašao je iz štampe pred beogradski Sajam knjiga krajem oktobra 2005. godine.

“Nasledje” broj VII

Sedmi broj stručnog časopisa “Nasledje”, objavljen u oktobru 2006. godine, sa Sahat kulom na naslovnoj strani, nastavlja novi dizajn ustanovljen u prethodnom broju.

“Nasledje” broj VIII

Centralna tema osmog broja časopisa “Nasledje” je posleratna beogradska arhitektura, njeno definisanje, redefinisanje, valorizacija i novo čitanje.