arhitektonski tehničar-konzervator, viši referent

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: Arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

26 godina na poslovima arhitektonskog tehničara

Reference:

Učešće u izradi i finalizaciji tehničke dokumentacije na Beogradskoj tvrdjavi (Sahat kapija, Srednjovekovna mala kapija jugoistočnog bedema na Gornjem gradu, Južna kapija na Gornjem gradu, Mitropolitski dvor na Donjem gradu, Prolom na jugoistočnom bedemu na Gornjem gradu, Turska česma Mehmed-paše Sokolovića, Malo i Veliko stepenište na Savskom šetalištu, Galerija Prirodnjačkog muzeja), kao i na izradi projekata infrastrukture na Beogradskoj tvrdjavi.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije objekata gradske arhitekture.
Saradnja na izradi uslova i mera zaštite arheoloških nalazišta u okviru urbanističkih planova.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije tokom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Studentski trg, Tadeuša Košćuškog, General Ždanova, Podzemna garaža u Pionirskom parku, Rajićeva ulica i drugim na teritoriji užeg gradskog jezgra.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Babe i Ropočevo u Sopotu, Jablanica, Vlaška i Medjulužje u Mladenovcu, Šiljakovac i Meljak u Barajevu, manastira Fenek u Jakovu i drugim u široj gradskoj zoni.
Učešće u Projektu zaštitnih iskopavanja na prostoru rudarskih basena “Kolubara-površinski kopovi“.

Ostalo:

Učešće u izradi Kataloga nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Beograda
Učešće u pripremi izložbe i kataloga “Srednjovekovne crkve i manastiri na Kosmaju“, kao i brojnih izložbi u okviru delatnosti Zavoda