arheolog-konzervator, viši stručni saradnik

Godina rodjenja: 1948.
Obrazovanje: diplomirani arheolog
Radno iskustvo:
 
 
 
 

  • Radi u Zavodu od 1976. godine, 28 godina U periodu od 1999. do 2001. godine, pomoćnik direktora Zavoda.

Reference

  • Radi na istraživanju i valorizaciji arheoloških nalazišta.
  • Rukovodio je istraživanjima i zaštitnim istraživanjima na više arheoloških lokaliteta sa teritorije grada Beograda kao što su: Severoistočna nekropola Singidunuma, Civilno naselje Singidunuma, Srednjovekovne crkve na Kosmaju i drugim.
  • Jedan od rukovodilaca Projekta zaštitnih istraživanja na prostoru površinskih kopova REIK “Kolubara”.
  • Ima objavljen veći broj radova u stručnim časopisima.
  • Zbog ukupnog doprinosa koji je dao zaštiti kulturnog nasledja u Srbiji, Društvo konzervatora Srbije dodelilo mu je nekoliko Povelja i Priznanja za uspešan i predani rad na istraživanju, dokumentovanju i popularizaciji kulturne baštine.

Ostalo

  • Govori francuski
  • pasivno italijanski