Skip to Content

Monthly Archives: January 2012

“Nasledje” broj IX

Deveti broj časopisa „Nasledje“ izašao je iz štampe za Sajam knjiga 2008. godine.

“Nasledje” broj X

Jubilarni deseti broj „Nasledja“ sa zgradom Državne štamparije na naslovnoj strani, autorskim ostvarenjem jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata prošlog veka Dragiše Brašovana, izašao je iz štampe 2009. godine.

“Nasledje” broj XI

Jedanaesti broj “Nasledja” izašao je iz štampe u 2010 godini kada je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda proslavljao pola veka postojanja.

Jasna Cvetić

viši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice

Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
jasna.cvetic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

2004.  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograd
1992. – 1995. Projektni biro K.B.B., Beograd

Opis poslova:

 • učešće u izradi predloga odluka o utvrdjivanju prostornih kulturno-istorijskih celina
 • učešće u izradi prostornih i urbanističkih planova – izrada Uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i mera njihove zaštite
 • utvrdjivanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom
 • izrada mišljenja o predlozima prostornih i urbanističkih planova i učešće u procedurama njihovog usvajanja
 • izrada studija za potrebe prostornog i urbanističkog
 • aniranja sa aspekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara
 • utvrdjivanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za izradu projekata u okviru prostorno kulturno-istorijskih celina
 • izrada dokumentacije o celinama pod prethodnom zaštitom i prostorno kulturno-istorijskim celinama,
 • učešće u izradi i ažuriranje podataka geografsko-informacionog sistema za kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom.

Reference:

Izrada predloga utvrdjivanja prostornih celina za kulturna dobra (izbor):

 • „Istorijsko jezgro Beograda“ u Beogradu – prostorno kulturno-istorijska celina.
 • „Naselje Cerak Vinogradi“ (Cerak 1 I Cerak 2), u Beogradu – prostorno kulturno-istorijska celina
 • „Terazije“ – prostorno kulturno-istorijska celina
 • „Krunski venac“

Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i mere zaštite za urbanističke i prostorne planove (izbor):

 • Plan detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac
 • Plan detaljne regulacije prostorno kulturno istorijske celine Topčider, gradske opštine Savski venac, Čukarica i Rakovica
 • Plan detaljne regulacije Botaničke bašte „Jevremovac”
 • Plan detaljne regulacije ambijentalne celine „Krunski venac“- blokovi izmedju ulica: Kalenićeva, Mileševska, Vojvode Dragomira, Novopazarska i Maksima Gorkog, Gradska opština Vračar
 • Plan detaljne regulacije bloka 13, Gradska opština Novi Beograd
 • Plan mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda
 • Plan detaljne regulacije dela područja Ade Huje
 • Plan detaljne regulacije za blok izmedju ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Srpskih vladara i Kralja Milutina, Gradska opština Savski venac
 • Plan detaljne regulacije za područje izmedju ulica: Kralja Milana, Resavske, Nemanjine i Svetozara Markovića, Gradska opština Savski venac
 • Plan detaljne regulacije bloka izmedju ulica: Beogradske, Krunske, Prote Mateje i NJegoševe, gradska opština Vračar
 • Plan detaljne regulacije – za područje izmedju ulica: Francuske, Cara Dušana, T. Košćuškog i postojeće pruge na Dorćolu
 • Prostorni planovi opština Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin, Sopot, Grocka

Istraživanja, studije i elaborati (izbor):

 • Studija verskih objekata
 • Sistem zelenih površina
 • Uslovi zaštite kulturnog nasledja za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje prostora na lokaciji Stare Djumrukane u Karadjordjevoj ulici broj 13 u Beogradu, kp 1949/2, 1949/31 1949/4 KO Stari Grad
 • Uslovi zaštite kulturnog nasledja za urbanističko-arhitektonski konkurs za područje Savskog trga i skvera na uglu Karadjordjeve i Travničke ulice
 • Uslovi zaštite nepokretnog kulturnog nasledja za arhitektonski konkurs za objekat spomenika kulture Železnička stanica, Savski trg 1, kulturno dobro od velikog značaja
 • Saradnja sa glavnim urbanistom na izradi preporuka/smernica za postavljanje otvorenih bašti na javnoj površini u okviru PKIC Područje Knez Mihailove ulice, kulturnog dobra od izuzetnog značaja

Utvrdjivanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom za urbanističke projekte:

 • za izgradnju sale za predavanja sa pratećim sadržajima u porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu, u ulici Prote Milorada Pavlovića, na k.p. 1143 i 1144/1 KO Čukarica
 • za izgradnju Razvojno stomatološko-istraživačkog i implantološkog centra sa podzemnom garažom i rekonstrukciju i dogradnju dela postojećeg objekta na k.p. 4025 KO Vračar
 • za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na kat. parceli br. 11568/1, KO Savski venac, Ulica Andre Nikolića br. 9 i Stolačka br. 7, u Beogradu
 • za izgradnju stambenog objekta u Ulici Smederevska 4, na KP 752, KO Palilula, u Beogradu
 • za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg poslovnog objekata na delu katastarske parcele br. 2298, KO Novi Beograd – blok 21, Bulevar Mihajla Pupina br.115

Objavljeni radovi:

 • Koautor sa S. D. Marković, Uloga urbanističkog plana u zaštiti istorijskih urbanih celina – kako do željenog oblika urbanog reda Zbornik radova (IV konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2013.
 • Koautor sa Z. Simić i A. Dabižić, Očuvanje trga ispred hale „Pinki“, Glasnik Društva konzervatora Srbije br. 39, Beograd 2015.

Stručni seminari, kursevi i radionice:

Ljubljanski proces I
Clever cities Linijski park
Zakon o planiranju i izgradnji
Pristupačnost javnim ustanovama za osobe sa invaliditetom

Ostalo

 • Učešće na medjunarodnim i domaćim konkursima za urbanistička i arhitekstonska rešenja objekata i prostora
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • Osnovno poznavanje italijanskog i francuskog jezika

Olivera Petrović

prostorni planer, mladji stručni saradnik

Godina rodjenja: 1966
Obrazovanje: diplomirani prostorni planer
Radno iskustvo:

 

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 15 godina
Učešće na sledećim poslovima:
• Izrada projekta rekonstrukcije i restauracije fasada (tehničko snimanje, izrada planova, razrada detalja)
• Izrada projekata statičke sanacije i konzervacije spomenika kulture
• Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobra koja uživaju status prethodne zaštite i mere njihove zaštite za potrebe regulacionih planova i planova detaljne regulacije Reference:
Izrada projekta rekonstrukcije i restauracije fasada:
• Zgrada Vlade Srbije, Kneza Miloša 22
• Zgrada Tehničkog fakulteta, Bulevar revolucije 73
• Zgrada Generalštaba, Kneza Miloša 33
• Zgrada Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2
• Zgrada Novog dvora, Andrićev venac 1
• Kuća Branislava Kojića, Zadarska 6
• Nikolajevska crkva u Zemunu, NJegoševa 43
• Kuća braće Nikolić, NJegoševa 11
• Zgrada Beogradske opštine, Uzun Mirkova 1
• Zgrada Patrijaršije, Kneza Sine Markovića 6
Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobra koja uživaju status prethodne i mere njihove zaštite na prostoru obuhvata:
• Regulacioni plan dela centralne zone – prostorna celina opštine Vračar
• Regulacioni plan dela centralne zone uz ulicu Narodni Front
• Program plana detljne regulacije područja “Kosančićev venac”
Ostalo:
• Rad na izložbama i manifestacijama: (izložba zgrade Starog dvora u Skupštini grad)
• Rad na časopisu “Nasledje”
• Projekat revitalizacije prostorne kulturno – istorijske celine Topčider

Snežana Negovanović

viši snimatelj slike

Godina rodjenja: 1975.
Obrazovanje: diplomirani snimatelj slike
snezana.negovanovic@beogradskonasledje.rs
Padno iskustvo:
2001. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju

 • – dobitnik nagrade “Vladeta Lukić” – najbolji student katedre kamere
 • – po preporuci Fakulteta dramskih umetnosti kao studentkinja generacije 2004. godine, dobitnik nagrade PODRAVKE, povodom 45. godina VEGETE, zajedno sa gospodjom Mirjanom Bobić – Mojsilović.

Reference:

Projekti (izbor)

 • „Arhitekt Konstantin A. Jovanović“ autori Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
 • „Srednjovekovne crkve i manastiri na Kosmaju“ autor Zoran Simić
 • „Narodno graditeljstvo – spomenik kulture danas“ autor Nada Živković
 • „Katalog nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda“
 • „Spomeničko nasledje starog jezgra Zemuna“ autor Aleksandre Dabižić
 • „Mesta stradanja žrtava na području grada Beograda“
 • „Skriveno blago Doma Jevrema Grujića“, autor Ivana Vesković
 • Časopisi „NASLEDjE“

Objavljeni radovi (izbor):

 • 2010 – Digitalna fotografija proces rada za potrebe fotodokumentacije kulturno-istorijskog nasledja
 • IX konferencija nove tehnologije i standardi – digitalizacija nacionalne baštine, Beograd, Srbija
 • 2010 – Zbirka fotografskih snimaka Riste Marjanovića, Snežana Negovanović, Milica Djordjević
 • Peta regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti:
 • „Novi koncepti zaštite i obnove urbanih cjelina – Integrativna konzervacija i održivi razvoj“
 • Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Stručno usavršavanje:

 • 2011 – Kurs: KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA

organizatori kursa:
Visoki institut za konzeravaciju-restauraciju iz Rima (ISCR)
Centralni institut za konzervaciju u Beogradu (CIK)

Aktivnosti u okviru Društva konzervatora Srbije

 • Član Društva konzervatora od 2001. godine.
 • Izabrana za predsednika Sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije od osnivanja, 2009. godine.
 • Član predsedništva Društva konzervatora Srbije 2012-2016. godine.

Objavljeni rad:

 • 2009 – Značaj fotodokumentacije u zaštiti kulturno istorijskog nasledja

Glasnik Društva konzervatora Srbije br.34

Projekti:

Zajedno sa ostalim članovima Sekcije fotografa realizovanih nekoliko projekata:

 • 2009 – sva neophodna fotografska snimanja za izradu publikacije Svetska baština Srbija, u izdanju Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • 2010 – Preporuka o snimanju, obradi i arhiviranju digitalnih fotografija za potrebe dokumentacije o kulturnim dobrima

Izlagačka aktivnost:

 • Narodno graditeljstvo Srbije (2009)
 • Arheološko nasledje Srbije (2010)
 • Fotodokumentacija NEKAD I SAD (2011)
 • Industrijsko nasledje Srbije (2013)
 • Memorijali Velikog rata (2014)

 

Hajna Tucić

viši konzervator


Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo:
od 2002. zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima u Dokumentacionom sektoru Zavoda; vodjenje bibliotečkog fonda Zavoda
hajna.tucic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Objavljeni radovi:

 • Terazijska česma, mali katalog, 2016.
 • Crkva Svetog Marka, mali katalog, 2015.
 • Spomenik vojvodi Vuku, mali katalog, 2014.
 • Bajrakli džamija, mali katalog, 2011.
 • Crkva Svetog Antuna Padovanskog, mali katalog, 2011.
 • Delo arhitekte Vojina Simeonovića izmedju dva svetska rata, Nasledje br. 9, 2008.
 • Spomenik Neznanom junaku na Avali, mali katalog, 2008.
 • Područje oko Dositejevog liceja, mali katalog, 2008.

Ostalo

 • rad na digitalnoj katalogizaciji bibliotečkog fonda (licenca za uzajamnu katalogizaciju Cobiss)
 • saradnja na prevodima za potrebe kataloga i izložbi
 • saradnja na izradi konzervatorskih uslova za gradsku arhitekturu, sakralne objekte i javne spomenike
 • saradnja u pripremi dokumentacije i formiranju elaborata za utvrdjivanje objekata i prostornih celina za kulturna dobra
 • član DKS
 • govori engleski i ruski

 

Biljana Mišić


Rukovodilac sektora za dokumentaciju


Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo: Od 2003. zaposlena ua Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima istraživanja, valorizacije, pripreme elaborata za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara  i drugih poslova u okviru Dokumentacionog centra.


Reference:
– Elaborati za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara: Kuća trgovca Dušana Lazića, Vila Stevke Milićević, Centar Mesne zajednice „Fontana“ u Novom Beogradu, Beogradski sajam, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, Termoelektrana „Snaga i svetlost“, Glavna pošta, Kuća Gece Kona, Zgrada Vojnogeografskog instituta, Dvorski kompleks na Dedinju, Hangar Starog aerodroma u Novom Beogradu, Evangelička crkva – Bitef teatar, Muzej vazduhoplovstva u Surčinu.
– Izložba „200 godina oslobodjenog Beograda“, april 2006-februar 2007
– Izložba „Iz istog ugla nekad i sad“, Noć muzeja 2008.
– Stručno vodjenje “Palata Saveznog izvršnog veća”, Nedelja arhitekture 2008 i 2009.
– Mesta stradanja žrtava fašističkog terora na području grada Beogradas, studija, 2008.
– Istraživanje fonda savremene arhitekture Beograda, 2008-2010.
– „Beogradsko nasledje 011“ – DVD prezentacija, 2009.
– CD katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“, Begorad 2010 – saradnik na pripremi kataloga.
– Izložba „Multikulturni Beograd – spomeničko nasledje“- saradnik na izložbi.

Objavljeni radovi:
– „Efemerni spektakl – proglašenje Kraljevine Srbije 1882.“, Nasledje, VI, Beograd 2005.
– „Beogradski sajam“, Nasledje, VII, Beograd 2006.
– „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“, Nasledje VIII, Beograd 2007.
– „Kapetan Mišino zdanje“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008.
– „Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008
– (u koautorstvu sa S. Mihajlov) „Palata Glavne pošte u Beogradu“, Nasledje IH, Beograd 2008.
– Palata Saveznog izvršnog veća – simbol jednog vremena, DaNS, br.63, 2008.
– „O vrednovanju i zaštiti posleratne arhitekture Beograda“, Nasledje HI, Beograd 2010.
– Dom Narodne skupštine, katalog spomenika kulture, Beograd 2010.
– On the valorisation and protection of Belgrade’s post-WWII architecture, International conference intervention approaches for the 20th century architectural heritage, Madrid, 14-16, june 2011, Proceedings (CD).
– Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu. Istorija gradjenja. Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate „Srbija“, Beograd 2011.
– Evangelička crkva – Bitef teatar, Nasledje XII, Beograd 2011.

Srdjan Petrović

arhitektonski tehničar, konzervator

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: diplomirani arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

 

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 30 godina
• Učešće u izradi Projekata restauracije i rekonstrukcije fasada (tehničko snimanje, tehnička obrada planova, razrada detalja) objekata u Beogradu
Reference:

• Vuka Karadžića 14
• Turbe šeih Mustafe, Višnjićeva 1
• Spomenik zahvalnosti Francuskoj, park Veliki Kalemegdan
• Zgrada Beogradske zadruge, Karadjordjeva 48
• Vučina kuća na Savi, Karadjordjeva 61-61a
• Saborna crkva,Ul.kneza Sime Markovića br.3
• Projekti rekonstrukcije krova i ograde;
• Nikolajevska crkva u Zemunu, Ul.NJegoševa br.43;
• Crkva Sv.Dimitrija (Hariševa kapela ) u Zemunu, Ul.Grobljanska br.5;
• Manastir Fenek u Jakovu;
• Zgrada Stare telefonske centrale, Ul.Kosovska 47 ;
• Biblioteka grada Beograda, -(hotel “Srpska kruna”), Ul.kneza Mihaila br.56;
• Česni dom porodice Mihajlović, Obrenovac;
• Ičkova kuća u Zemunu, ugao Ulica Bežanijske br.18 i Svetosavske br.23;
• Rodna kuća Stepe Stepanovića u Kumodražu;
• Stara mehana u Barajevu, Projekat rekonstrukcije i restauracije objekta;
• Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Barajevo;
• Manakova kuća, ugao Ulica G.Principa 7 i Kraljevića Marka 12
• Zgrada Narodnog pozorišta, Ul Francuska br.1-3;
• Zgrada Pravnog fakulteta,Ul.bulevar Revolucije br.67;
• Zgrada Železničke stanice Beograd, Projekat rekonstrukcije timpanona;
• Dom porodice Pavlović, Ul.gospodar Jevremova br.39;
• Dom braće Krstić,Ul. kralja Milutina 5
• Kuća Nikole Predića,Ul. Vuka Karadžića 14
• Zgrada Arhiva Srbije, Ul.Karnedžijeva br.2 ;
• Palata “Anker”, Ul.Terazije 26;
• Prometna banka, Ul.kneza Mihaila br. 26;
• Zgrada Starog dvora, Ul.Dragoslava Jovanovića 2, Projekat vraćanja orla na kupolu dvora;
Ostalo:
• Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobra i dobara koja uživaju status prethone zaštite i mere njihove zaštite za potrebe regulacionih planova
• učešće u izradi Projekata za sprečavanje širenja vlage i statičke sanacije sakralnih objekata

Suzana Lazović

arhitektonski tehničar, viši referent

Godina rodjenja: 1958
Obrazovanje: Srednja arhitektonska škola u Beogradu
Radno iskustvo:

 

 

• Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 20 godina

Reference:

• Saradnik na izradi projekata restauracije fasada za najznačajnije spomenike kulture. Objekati u Knez Mihailovoj ulici br. 17,21,24, 28, 36,39, ,41-43-45, 49, 51-53, 56, kao i br.33, 47 ”Zadužbine Nikole Spasića”, Narodno pozorište, Amam kneza Miloša, kuća Stevana Mokranjca i drugi značajni spomenici kulture u Beogradu.
• Učešće u okviru tima na izradi brojnih planskih dokumenata za prostorne kulturno – istorijske celine : Knez Mihailova ulica, Kosančićev venac, Pet blokova kod Realke, Staro jezgro Zemuna i dr.
• Saradnik je na izradi projekata koji su dobili stručno priznanje:
– Specijalno priznanje Vukove zadužbine za restauraciju i revitalizaciju zgrade Vukove zadužbine-Kralja Milana br.2
– Specijalna nagrada Salona arhitekture 2002 godine za obnovu i rekonstrukciju Doma Narodne Skupštine i prostora oštećenih u požaru 2000 godine
– Nagrada grada Beograda – zlatna značka za 1988 god. za restauraciju zgrade ”Borovo”
– Nagrada Radio Beograda za restauraciju fasada ”Kuća kralja Petra” na Senjaku.
– Specijalno priznanje Univerzitetske biblioteke ”Svetozar Marković za projekat revitalizacije objekta i fasada.