istoričar umetnosti-viši konzervator

Godina rodjenja: 1976.
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo

2003- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs

Reference:
Objavljeni radovi:

 • Kosančićev venac, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2023.
 • Tašmajdan sa Univerzitetskim centrom, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2022.
 • Krunski venac u Beogradu – prostorno kulturno-istorijska celina – sinergija institucije i lokalnog stanovništva, Nasledje XXII, Beograd, 2021.
 • Gradjanske kuće u Knez Mihailovoj ulici, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2021.
 • Prikaz izložbe: Tragovi putovanja – akvareli Milana Zlokovića, Nasledje XXI, Beograd, 2020.
 • Kuća porodice Petronijević u Beogradu, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2020.
 • Vaznesenjska crkva, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2019.
 • Zgrada Srpske akademije nauke i umetnosti, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2018.
 • Zgrada Agrarne banke, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2017.
 • Kuća trgovca Stamenkovića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2015.
 • „Spomenik i spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2014.
 • „Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu“, „Nasledje“ br.XV, Beograd 2014.
 • Blog „Talenovana graditeljka Jelisaveta Načić“, Centar za arhitekturu Beograda, 2013.
 • „Robni magazin“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2011.
 • „Multicultural Dorćol“, Manual for Lost, Found and Around, Belgrade, 2011.
 • Tekst za katalog „Stari Generalštab“, ZZZSKGB, Beograd, 2010.
 • „Konak kneginje Ljubice“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • „Južna Italija i Sicilija“, Glasnik Društva konzervatora Srbije, 2007.
 • „Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu“, „Nasledje“ br. VII, Beograd 2006.

Izložbe:

 • „Spomenik zahvalnosti Francuskoj obnova”, Srpski kulturni centar u Parizu, novembar 2019-januar 2020; Beogradska tvrdjava, 2018.
 • Deo autorskog tima – izložbe „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“,Srpski kulturni centar u Parizu, novembar 2019-januar 2020; Galerija Narodne banke 2018.
 • Koautor izložbe „Urbana obnova Kosančićevog venca“, 2018.
 • Koautor izložbe „Život za Beograd život za pobedu“, 2014.
 • Deo tima izložbe „Multikulturni Beograd“, 2011.
 • Autor izložbe „Ugrožena kulturna baština“, 2008.
 • Koautor izložbe „Drugi pogled“, 2007.

Predavanja, stručna vodjenja:

 • Stručno vodjenje – Profesorska kolonija, sa arh. Aleksandrom Šević, BINA, 2024.
 • Stručno vodjenje – Terazije, sa ist.um. Ivanom Vesković, Dani Beograda 2024.
 • Stručno vodjenje „Beogradski opus arhitekte Dragiše Brašovana“ u okviru pratećeg programa izložbe “Poklon-zbirka Dragiše Brašovana” Muzeja primenjene umetnosti, 2024.
 • Case study Profesorka kolonija, modernizam u Osmana Djikića, Docomomo, DAB, Inženjerska komora, BINA, 2023.
 • Predavanje – Obrazovanje i informisanje kao preduslov za odgovorniji odnos prema graditeljskom nasledju – Edukativni programi Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zaštita i revitalizacija stambenih objekata iz perioda moderne – arhitekta u fokusu Milan Zloković, Docomomo, Inženjerska komora, 2023.
 • Stručno vodjenje – Zadužbine i zadužbinari 19. veka u Beogradu, Dani evropske baštine 2023.
 • Stručno vodjenje – Nasledje i obrazovanje, Dani evropske baštine 2023.
 • Stručno vodjenje kroz istoriju srpsko-francuskih odnosa i priča o Spomeniku zahvalnosti Francuskoj, zgradi Francuske ambasade u Beogradu, ar deko u arhitekturi i umetnosti, BINA 2023.
 • Stručno vodjenje Ulica kralja Petra, Dani Beograda 2023.
 • Stručno vodjenje Turski Beograd, Dani Beograda 2023.
 • Stručno vodjenje Područje knez Mihailove ulice 19. veka, Dani Beograda 2023.
 • Stručni obilak Terazija, sa posebnim osvrtom na posleratnu transformaciju ovog beogradskog trga, kao i nerealizovani projekat Terazijske terase, arhitekte Nikole Dobrovića, u okviru pratećih programa medjunarodne naučne konferencije „125 godina od rodjenja arhitekte Nikole Dobrovića (1897-2022)”, Srpska akademija nauka i umetnosti i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 2022.
 • Stručno vodjenje Urbane memorije Donjeg Dorćola BINA, 2022.
 • Stručno vodjenje Ulica Kneza Miloša, Dani Beograda 2021, Dani evropske baštine 2022.
 • Stručno vodjenje Terazije, BINA 2022.
 • Stručno vodjenje Tašmajdan sa Univeritetskim centrom, Dani Beograda 2022.
 • Učešće na Danima Moskve u Beogradu vodjenje ruske delegacije kroz arhitekturu ruskih emigranata u Beogradu, 2016.
 • Stručno vodjenje „Od Kosančićevog venca do Terazija -spomenici kulture mladih arhitekata“ i tekstovi za prateći katalog, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 2016.
 • Predavanje o kulturnim dobrima u okviru medjunarodnog projekta „Historija, istorija, povjest-Lessons for today“, Memory walk, Anne Frank House, 2015.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2015.
 • „Jelisaveta Načić – graditeljka bez mane i straha“, Muzej grada Beograda-Konak kneginje Ljubice, 2013.
 • „Arhitekta Nikola Nestorović“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2011.
 • Stručno vodjenje „Arhitektura Jelisavete Načić“, BINA 2010, Dani Beograda 2019.
 • Stručno vodjenje „Knez Mihailovom ulicom“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2008.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2007.

Konferencije, panel diskusije, okrugli stolovi::

 • Član Organizacionog odbora XII naučnostručne konferencije sa medjunarodnim učešćem „Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku-izazovi i mogućnosti“, Beograd 2023.
 • Forum „Održivo nasledje“ 15-16.09.2022. godine, u Baču, u organizaciji Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, Fondacije za upravljanjem Kulturnim predelom Bača, Muzejske jedinice „Vekovi Bača“ i Turističke organizacije Opštine Bač.
 • Delegat Srbije (jedan od 5) na Open world programu Podrška razvoju ekonomije kroz zaštitu i predstavljanje kulturnog nasledja, Vašington-Florida 2020.
 • Panel diskusija „Pravilna interpretacija nasledja kroz udružene napore: nauka, obrazovanje, turizam“ Viša turistička škola, Beograd, 2018.
 • BeoKul gradska tura, projekat edukacije srednjoškolaca Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Konferencija u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2018.
 • Učešće u okruglom stolu Dana evropske baštine povodom Evropske godine kulturne baštine, Sekretarijat za privredu, 2018.
 • Moderator sesije Istraživanja i valorizacija na konferenciji „Stara gradska jezgra i istorijske urbane celine“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2013.
 • Učesnik u panel diskusiji „Žene u arhitekturi“, Centar za arhitekturu Beograd, BLOK konferencija, 2013.
 • Medijator i uvodničar na temu „Popularizacija i učešće drugih aktera u zaštiti nasledja“, konferencija „Umrežavanje“, Društvo konzervatora Srbije, 2011.

Predlozi odluka za utvrdjivanje za kulturno dobro:

 • Predlog odluke o utvrdjivanju Kuće Dobrile i Bogdana Nestorovića u Beogradu za kulturno dobro 2023.
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Tašmajdana sa Univerzitetskim centrom u Beogradu za kulturno dobro 2021.
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Krunskog venca u Beogradu za kulturno dobro 2021,
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Doma štampe u Beogradu za kulturno dobro 2019,
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Kuće porodice Petronijević u Beogradu za kulturno dobro 2019.
 • deo tima za izradu Predloga odluke o utvrdjivanju Istorijskog jezgrad Beograda u Beogradu za kulturno dobro 2017.
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Zgrade tehničkog fakulteta za kulturno dobro 2007.
 • Predlog odluke o utvrdjivanju Zgrade Pravnog fakulteta za kulturno dobro 2007.

Ostalo:

 • Dobitnica Godišnje nagrade Društva konzervatora Srbije za 2023. (sa Ksenijom Ćirić) za projekat Beo Kul gradska tura -program edukacije srednjoškolaca o kulturnom nasledju Beograda.
 • Mentor na projektu Millennials Cooltour – Milenijaci za kulturno nasledje, Arheološki institut, ERASMUS, 2023.
 • Mentor studentima istorije umetnosti na praksi, saradnja sa Filozofskim fakultetom 2023.
 • Mentor studentima na praksi, Bg Praksa 2023.
 • Urednik kataloga „Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941. godine“ dr Nebojše Anteševića, Beograd 2023.
 • Priznanje Salona arhitekture za publikaciju „Žene u arhitekturi“ (saradnik-istraživač), Beograd 2016.
 • Koautor projekta saradnje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa beogradskim srednjim školama BeoKul Gradska Tura, 2013.
 • Učešće na Danima evropske baštine 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.
 • Učešće na Danima Beograda 2016, 2021, 2022, 2023, 2024.
 • Učešće na Noći muzeja 2014, 2015.
 • Predsednik Komisije za izbor novog beogradskog suvenira, TOB, 2011.
 • Učešće na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture BINA 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.
 • Član Predsedništva Društva konzervatora Srbije 2007-2012.
 • Cekretar redakcije naučno-stručnog časopisa „Nasledje“ 2004-2021.