konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1959
Obrazovanje: Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za etnologiju nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs

        Radno iskustvo

 • U periodu 1983- 1984. radila kao honorarni saradnik dnevnog lista Politika, odeljenje Akcije
 • od radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Reference:

 • Uradila veći broj elaborata za utvrdjivanje celina ili pojedinačnih objekata za kulturno dobro: Stara kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Perlić u Dudovici, Stara kuća porodice Krdžalić u Junkovcu, Sokolski dom u Obrenovcu, Vrt Bogosava Živkovića u Leskovcu, Obrenovačka čaršija u Obrenovcu, i dr.
 • Pored poslova na istraživanju, valorizaciji i saradanji sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara izradila elaborate valorizacije sa merama zaštite za potrebe izrade planskih dokumenata: Prostorni plan SR Srbije, Generalne urbanističke planove Sopota, Mladenovca, Beograda, Detaljne urbanističke planove: Šopića, Jakuba Kuburovića u Zemunu, Ostružnice; Barajeva, Regulacione planove: Mirijeva, Stepojevca Umke, Obrenovca, elaborate za preseljenje groblja Vreoci i Baroševac i dr.
 • Učestvovala je na brojnim savetovanjima i okruglim stolovima sa temom o zaštiti kulturnog nasledja.
 • Završila kurs Marketing u institucijama kulture, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005.
 • Sekretar časopisa Nasledje 1987-2002.
 • Član Redakcije časopisa Nasledje od 2002.
 • Član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije od 2015.
 • Urednik pet Zbornika radova sa Konferencija o kulturnom nasledju, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016.

Objavljeni radovi

 • DUP i Novo groblje u Beogradu, Glasnik DKS 19, Beograd, 1995.
 • Stanje kosturnice i spomenika braniocima Beograda 1914-1918. na Novom groblju, Glasnik DKS 20, Beograd, 1996.
 • Seoska groblja, Kolubara 2, Beograd, 1995.
 • Kulturno istorijski razvoj područja, Narodno graditeljstvo kolubarsko tamnavskog basena, Kolubara 2, Beograd, 1995 (koautor)
 • Šiljakovac – narodno graditeljstvo, seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici , Nasledje II, ZZSKGB, Beograd 2000.
 • Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području, Nasledje III, ZZSKGB, Beograd 2001.
 • Stara kuća porodice Živković u Belom Potoku, Nasledje V, ZZSKGB, Beograd. 2004.
 • Banja –kupatilo u Obrenovačkoj Čaršiji, Zadužbina br.61, Beograd 2002.godine
 • Etno-eko centar u selu Leskovac-mogućnost očuvanja tradicionalnog u uslovima tranzicije, Selo u novim razvojnim uslovima,UUS, Beograd, 2003.
 • Iskonska harmonija, Beograd, 2007.
 • Spomenik kulture danas, Beograd,
 • Topčidersko groblje, Nasledje VIII, ZZSKGB, Beograd. 2007.
 • Narodno graditeljstvo na beogradskom području-balast ili prosperitet, Zbornik radova sa prve konferencije o kulturnom nasledju-Stvarno i moguće, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Gročanske kuće-paradigma vremena, Nasledje XII, ZZSKGB, Beograd. 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, Nasledje XV, ZZSKGB, Beograd. 2014. (drugi autor Ivana Filipović)
 • Stara varoška kuća u Obrenovcu, Nasledje XVI, ZZSKGB, Beograd. 2015.
 • Kafana ?, katalog, ZZSKGB, Beograd 2008.
 • Česni dom porodice Mihajlović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Novo groblje u Beogradu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Rančićeva kuća , katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Spomen česma Crkvenac, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Karapešićeva kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2015.
 • Kuća porodice Matić, katalog, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Niz novinskih članaka (Ekspres politika-Beogradske novine, Politika,JAT revija)

Izložbe

 • Autor izložbe Iskonska harmonija- narodno graditeljstvo opštine Sopot, Sopot, Mladenovac, Beograd, Kupres, Kovačica, 2007. godine
 • Autor izložbe Narodno graditeljstvo-spomenik kulture danas, ZZSKGB, na Beogradskoj tvrdjavi, Negotinu i Grockoj, 2007.
 • Saradnik na izložbi Crkve brvnare u Srbiji, 1994, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u Etnografskom muzeju u Beogradu, Smederevu, Kraljevu.
 • Saradnik na izložbi Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011.
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturno-istorijske celine Obrenovačka čaršija, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije