Часопис „Наслеђе“

Научни часопис „Наслеђе“ осмишљен је у Заводу за заштиту споменика културе града Београда са идејом да резултати рада на истраживању, проучавању, валоризацији и конзервацији објеката културно-историјског значаја, буду публиковани и доступни стручној и широј јавности, како би се афирмисало културно наслеђе, као и напори Завода на његовом очувању и презентовању. У поглављима – споменичка баштина, конзерваторски приступ, изгубљена баштина, критички осврт и прилози, износе се историјска, археолошка, историјско-уметничка, архитектонска и друга истраживања, као и валоризација културно-историјског наслеђа.

Први број часописа је публикован 1997. године и до сада је објављено седамнаест  бројева. Уредник је археолог др Марко Поповић, а чланови редакције су: др Милка Чанак Медић, др Ирина Суботић, др Нађа Куртовић Фолић, др Мирослава Костић, др Александар Кадијевић др Марина Нешковић, Зоран Јаковљевић, Вера Павловић Лончарски и  Нада Живковић. Секретари редакције су Бојана Ибрајтер Газибара и Ана Сибиновић.

Рок за предају радова за објављивање у наредном броју је 1. април 2017. године.

упутство ауторима

изјава о ауторству

еISSN 2560-3264