Kuća izdavača i knjižara Gece Kona u Beogradu podignuta je 1928. godine za braću Petra i Milovana Matića prema projektu arhitekte Radoslava Todorovića. Godine 1932. od prvobitnih vlasnika kuću je otkupio Geca Kon i u njoj otvorio knjižnicu pod nazivom „Izdavačka knjižarnica Gece Kona“, koja je postala jedna od najbolje snabdevenih trgovina te vrste na Balkanu.

Zgrada je prvobitno podignuta kao trospratna, akademski oblikovana gradjevina. Dogradnjom četvrtog sprata tridesetih godina prošlog veka objekat je visinski uskladjen sa susednim objektom na parceli u ulici Čika Ljubina br. 1. Fasada je oblikovana u akademskom stilu sa elementima romantizma na balkonima. Gledano sa ulice Kneza Mihaila, enterijer je bio rešen tako da su rafovi bili s desne strane. U njima su knjige bile složene po naučnim disciplinama, kao i udžbenici za škole i fakultete. Sa leve strane bila je smeštena strana literatura i deo sa geografskim mapama. Naspram ulaza bila je okrugla tezga sa kasom. U dnu knjižare, poluzastakljena bila je kancelarija samog Gece Kona. Sve do 1990, kada je rekonstruisana tadašnja knjižara izdavačkog preduzeća „Prosveta“, koja nosi ime „Gece Kona“, stara knjižara je čuvala svoj prvobitni izgled.

Geca Kon (2. avgust 1873-1941) otvorio je prvu knjižaru u Beogradu 1901. godine. Paralelno sa otvaranjem knjižnice započeo je i izdavačku delatnost, u okviru koje je najpre publikovao dela iz oblasti prava, društvenih nauka i književnosti, kao i univerzitetske i školske udžbenike. Bio je pokretač nekoliko edicija, od kojih su medju najznačajnijim: dečije edicije „Zlatna knjiga“ i „Plava ptica“, biblioteka starih knjiga „Plejada“ i filozofska biblioteka „Karijatide“. Štampao je sabrana dela najpoznatijih književnika svoga doba: „Istoriju Srba“ Konstantika Jiričeka, „Karakterologiju Jugoslovena“ Dvornikovića, „Balkansko poluostrvo“ Jovana Cvijića i enciklopedijsko izdanje „Srpski narod u devetnaestom veku“. U periodu izmedju dva svetska rata objavio je preko 5000 različitih naslova i time postao najveći izdavač u Kraljevini Jugoslaviji. NJegova knjižara postala je stecište i mesto okupljanja istaknutih književnika i intelektualaca toga doba. Tokom četrdeset godina njegovog predanog rada, sve do tragične smrti 1941. godine, unapredio je srpsku knjižarsku i izdavačku delatnost u skladu sa savremenim evropskim tendencijama.

Kuća izdavača i knjižara Gece Kona u Beogradu, kao mesto koje se vezuje za ličnost i delovanje jednog od najznačajnijih kulturnih i prosvetnih poslenika i mesto okupljanja vodećih intelektualaca toga vremena, predstavlja snažno svedočanstvo uspona i kulturnog i društvenog života Beograda izmedju dva svetska rata. Utvrdjena je za spomenik kulture 2009. godine.